Kontrowersje w obrazowaniu i leczeniu chorób endokrynologicznych

Konferencja ta, to wyjątkowe przedsięwzięcie, którego tematyka będzie się koncentrować wokół diagnostyki obrazowej chorób endokrynologicznych. Dynamiczny rozwój zaawansowanych technik obrazowania, ich coraz większa dostępność, a także rosnąca rola w diagnostyce endokrynologicznej sprawiły, że weszły one na stałe do algorytmu postępowania. To sprawiło, że znajomość różnorodnych metod wizualizacji nie jest już tylko domeną specjalistów diagnostyki obrazowej.

Idea konferencji zrodziła się z potrzeby kompleksowego omówienia i podsumowania zastosowania współczesnych technik obrazowania w diagnostyce i leczeniu chorób endokrynologicznych, wielokrotnie zgłaszanej przez członków środowiska endokrynologicznego.

Ponadto, spotkanie będzie miało charakter wielospecjalistyczny – zamysłem organizatorów jest zderzenie punktu widzenia endokrynologa i specjalistów innych dziedzin, które również korzystają z dobrodziejstw nowoczesnych metod wizualizacji. W programie zjazdu, który wciąż rozbudowujemy, znajdą się przede wszystkim elementy praktycznego zastosowania współczesnych technik diagnostycznych, takich jak ultrasonografia, sonoelastografia, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, metody izotopowe, PET czy densytometria, a także dyskusja nad wskazaniami i interpretacją wyników badań oraz nad ich wpływem na decyzje terapeutyczne u osób ze schorzeniami gruczołów dokrewnych.

Doceniając korzyści płynące ze spotkań interdyscyplinarnych, postanowiliśmy zaprosić do współpracy szerokie gremium wybitnych ekspertów z całej Polski, a poza wykładami znaczną część czasu poświęcić szerokiej dyskusji w gronie specjalistów z różnych dziedzin.

Jeżeli tylko znajdzicie Państwo chwilę czasu, pomiędzy wykładami zapraszamy na nasze stoisko, na którym zaprezentujemy oferowane przez Miro techniki obrazowania, wspierające pracę między innymi endokrynologów. 

Organiztorem konferencji jest Katedra i Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Wydawnictwo Termedia.