Poniżej najważniejsze informacje
i wnioski z badania:

Obrazowanie USG pozwala zdiagnozować
charakterystyczny obraz zmian
występujących w przebiegu COVID-19

COVID-19
(stan niekrytyczny)

wykazuje charakterystyczne objawy w obrazowaniu USG płuc
(różne od objawów typowych dla innych chorób, w tym bakteryjnego zapalenia płuc)
większość zmian zlokalizowana jest w tylnych i dolnych obszarach płuc

zmiany charakteryzują się m.in.:

dużą liczbą licznie rozsianych lub połączonych linii B o bardziej rozproszonych brzegach,
rozproszeniem konsolidacji
podopłucnowych
(możliwy widoczny bronchogram powietrzny),
słabym przepływem krwi
(w konsolidacji wykrytej przez kolorowe badanie USG Dopplera).

Z uwagi na rozsiany charakter zmian potrzebna jest ocena
jak największej ilości segmentów

Wskazano, że w diagnostyce i przebiegu leczenia badanie ultrasonograficzne
może stanowić istotne wsparcie obrazowania RTG i CT.

Zmiany widoczne w USG bardzo dobrze korelują z obrazem CT.

USG płuc z funkcją kolorowego obrazowania dopplerowskiego może stanowić punkt odniesienia dla diagnozy klinicznej i oceny skuteczności leczenia

W obserwacji cech zmian zastosowano kolorowe obrazowanie Dopplera
umożliwiające obrazowanie i ocenę przepływów krwi w badanym obszarze.

Bezpieczeństwo badania

COVID-19 przenoszony jest drogą kropelkową i przez bezpośredni kontakt.
Przewagą badania USG nad CT i DR jest mniejsza powierzchnia kontaktu z pacjentem
oraz łatwość dezynfekcji.

Mobilne urządzenia USG umożliwiają obrazowanie zmian i ocenę w czasie rzeczywistym także w badaniu przyłóżkowym, bez konieczności przenoszenia pacjenta.

Ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się infekcji może zwiększać bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego.

Dziękujemy Państwu za zapoznanie się z przygotowanym materiałem.

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać dodatkowe informacje, pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerem infolinii:

(+48) 22 230 20 40 w godz. 8.00-17.00

oraz numerami telefonów naszych Przedstawicieli Regionalnych.

Mogą Państwo również napisać do nas na adres info@miro-med.pl