Aloka ProSound F75 nadal na topie!

ProSound F75
Nowy system diagnostyki ultradźwiękowej przewyższający konstrukcyjnie dotychczasową klasę Premium. Pierwszy na rynku system, który łatwo przejmuje nawyki użytkownika i intuicyjnie prowadzi go przez proces diagnostyczny.

Nowy, szczęśliwy posiadacz Aloki ProSound F75:www.telewizjaleszno.pl/film.php

W tym aparacie, zapowiadającym trzecią generacje serii ProSound, sumują się doświadczenia inżynierów firmy Aloka w konstruowaniu najlepszych urządzeń ultrasonograficznych z dotychczasowych serii ProSound, wzbogacone o najnowsze osiągnięcia w zakresie ergonomii i organizacji pracy diagnosty. Eksperymenty udowodniły, że system ten wymaga mniej wysiłku fizycznego – jego konstrukcja pozwala na zmniejszenie o 20% napięć mięśniowych, prowadzących do przewlekłych urazów u osób wykonujących badania USG.
ProSound F75 jest systemem w pełni uniwersalnym. Na tej samej platformie funkcjonują aplikacje kliniczne ze wszystkich dziedzin medycznej diagnostyki obrazowej, w których znajdują zastosowanie ultradźwięki – od położnictwa i ginekologii poprzez wszystkie rodzaje diagnostyki „radiologicznej” po najwyżej zaawansowane aplikacje echokardiograficzne. Wszechstronność systemu zapewnia także szeroki wybór specjalistycznych głowic.

Udoskonalony system
System F75 opiera się o najwyżej zaawansowany generator pulsów Compound Pulse Wave Generator Plus (CPWG+), tworzący sygnały o niezwykłej czystości i kontrolujący na bieżąco cały proces ich emisji w układzie 1:1, bez pośrednictwa przełączników wysokonapięciowych pomiędzy układem formowania wiązki a poszczególnymi kryształami głowicy. Generator wzbogacono o możliwość równoczesnego zaangażowania w tworzenie wiązki wszystkich elementów głowicy (Full Aperture Apodization) i niezwykle precyzyjny układ opóźniający. Pozwala to na wizualizację na poziomie niemal mikroskopowym – zmniejszenie głębokości obrazu aż do 5 mm.
W aparacie udoskonalono dotychczasowe komponenty, w tym 12-bitowy przetwornik cyfrowy zwiększający rozdzielczość kontrastową w celu wydobycia z obrazu maksimum informacji diagnostycznej. W tym modelu wykorzystano także udoskonalone obrazowanie harmoniczne z pełną separacją echa harmonicznego, z wykorzystaniem różnorodnych elementów echa fundamentalnego i szeregu harmonicznego w celu osiągnięcia ostrego obrazu w każdych warunkach.
Aparat posiada udoskonalone funkcje Spatial Compound Imaging (SCI+) z możliwością wyboru do 5 projekcji skośnych i nowatorski tryb Adaptive Image Processing (AIP) – obie funkcje poprawiają kontrasty tkankowe i ostrość konturów na obrazie.
System F75 umożliwia zobrazowanie różnic sztywności badanych struktur (elastografia). Pozwala to na pogłębienie i uwiarygodnienie diagnozy poprzez wniknięcie nie tylko w wygląd struktur, ale także w ich właściwości fizyczne, będące odzwierciedleniem zmian patologicznych.
Aparat posiada też rozbudowany moduł do badań z zastosowaniem środków kontrastowych, a także eTracking – nowatorski tryb niezwykle precyzyjnej oceny sztywności naczyń tętniczych oraz FMD – program oceny funkcji śródbłonka na drodze pomiaru dylatacji naczyń zależnej od przepływu. Możliwy jest także automatyczny pomiar grubości kompleksu intima-media.

Obrazowanie doskonałe
Urządzenie charakteryzuje perfekcyjne obrazowanie czarno-białe w trybie B i bezkompromisowe badanie przepływów – nie tylko doskonały Doppler kolorowy, Power Doppler kierunkowy, Doppler pulsacyjny i ciągły, ale także, wprowadzony już w serii Alpha, nadzwyczajnie precyzyjny tryb dopplerowski eFlow o zwiększonej czułości oraz rozdzielczości przestrzennej i czasowej. W systemie F75 wprowadzono kolejne ulepszenia tego trybu (eFlow+), dodatkowo wzmacniające jego rozdzielczość i penetrację.
Zaawansowane technologicznie urządzenie jest wyposażone w automatyczną optymalizację obrazu za pomocą jednego przycisku (Image Optimizer).
Nowatorskim rozwiązaniem, zastosowanym w systemie F75, jest możliwość dostrojenia obrazowania do rodzaju tkanki i prędkości rozchodzenia się w niej fali ultradźwiękowej (Tissue Adaptive Technology). Zakres regulacji zakładanych prędkości jest bardzo szeroki (od 1400 do 1650 m/sek.), co pozwala na bardzo ostre odwzorowanie każdego rodzaju tkanki, jak również ułatwia badanie pacjentów otyłych.
Zastosowano ogniskowanie w płaszczyźnie elewacji (dla głowic wielorzędowych), precyzyjne ogniskowanie odbiorcze Pixel Focus dla wszystkich głowic, a także obrazowanie panoramiczne (wraz z przepływami) oraz trapezoidalne na głowicach liniowych. Aparat posiada tryb M anatomiczny (max. z 3 linii), który jest możliwy do zastosowania w czasie rzeczywistym, jak i do odtworzenia z sekwencji obrazu, zapamiętanej na dysku w postaci surowych danych.
Dostępne jest również obrazowanie trójwymiarowe, zarówno w trybie Real-Time 3D z możliwością automatycznych pomiarów objętości (AVM), prezentacją Multi-Slice przy użyciu głowicy objętościowej, jak i w trybie statycznym Freehand 3D przy użyciu głowic standardowych.

Ergonomia z najwyższej półki
Nie ma na rynku aparatury ultrasonograficznej urządzenia, które pozwoliłoby na swobodę dopasowania do pozycji badającego w takim stopniu, jak system ProSound F75. „Pływający” pulpit może być przesuwany we wszystkich kierunkach i jednocześnie obracany, ramię nośne monitora zapewnia mu iście akrobatyczne możliwości ruchu, a niespotykany dotąd zakres regulacji wysokości pulpitu pozwala na wygodną pracę zarówno wysokiej osobie w pozycji stojącej, jak i operatorowi siedzącemu na niskim krześle. System dysponuje większym niż dotychczas, bardziej ergonomicznym panelem dotykowym.
Na szczególną uwagę zasługuje tryb tworzenia i korzystania ze zindywidualizowanych ustawień użytkownika. Łatwość tworzenia własnych programów obrazowych i pomiarowych oraz późniejszego się do nich odwoływania czyni z systemu F75 nie tylko narzędzie, ale prawdziwego towarzysza pracy, inteligentnie wyczuwającego nawyki tego użytkownika, który aktualnie z niego korzysta.
Podobnie jak inne aparaty serii ProSound, F75 posiada szerokie możliwości budowania raportu z opcją ich wydruku (łącznie z obrazami) na drukarce komputerowej oraz pojemny system archiwizacji – obrazów, pętli ruchomych i surowych danych.
Jak na urządzenie tak bezkompromisowej klasy, system F75 jest stosunkowo niewielki, lekki i łatwy do przemieszczenia. Projektant pomyślał nawet o łatwym w obsłudze zaczepie, zabezpieczającym monitor na czas przetaczania. Zgodnie z przyjętą przez Alokę polityką EcoEcho, aparat ma niskie wymagania energetyczne.

System Prosound F75 najlepiej określa angielskie słowo „FIT” (pasujący, dobrze dobrany):
► F jak finansowo opłacalny (wszechstronny, niezawodny i trwały, o gabarytach i własnościach, pozwalających na zastosowanie wszędzie, gdzie będzie potrzebny)
► I jak inteligentnie ułatwiający pracę (elastyczna adaptacja do nawyków użytkownika, precyzyjnie przemyślana ergonomia, raporty)
► T jak trafne rozpoznanie (najwyższa wydajność i dokładność diagnostyczna we wszystkich aplikacjach klinicznych)