Aorta i zastawka aortalna w Szczecinie

Kurs edukacyjny Europen Association of Echocardiography "Aorta i zastawka aortalna" odbędzie się w Hotelu Radisson Blu.

Cele edukacyjne:

 • aktualne standardy badania echokardiograficznego aorty i zastawki aortalnej,
 • wykorzystanie nowych technologii do diagnostyki chorób aorty i zastawki aortalnej,
 • zastosowanie echokardiografii w dobrze i monitorowaniu chorych do procedur terapeutycznych w chorobach zastawki aortalnej i aorty.

Kurs rozpoczyna się o godz. 8.30 – rejestracja uczestników od godz. 7.30. Wykłady będą prowadzone w języku polskim i angielskim.

Grant naukowy przeznaczony między innymi przez firmę Miro, pozwolił na zaproszenie wielu wybitnych ekspertów z kraju oraz zagranicy. Wśród nich:

 • L. Badano (IT)
 • P. Lancellotti (BE)
 • Z. Gąsior (PL)
 • E. Płońska-Gościaniak (PL)
 • F. Flachskampf (GE)
 • G. Habib (FR)
 • J.D. Kasprzak (PL)
 • T. Kukulski (PL)
 • A. Klisiewicz (PL)
 • A. Szyszka (PL)
 • D. Dudek (PL)

Dla 40 pierwszych osób firma Miro ufundowała książki "Kompendium echo" pod redakcją Edyty Płońskiej-Gościaniak.

Więcej informacji:www.echo.ptkardio.pl