Aktualności

Wykorzystanie aparatu ARIETTA 850 w biopsji gruczołu sutkowego

07/09/2022

Zespół MIRO towarzyszył uczestnikom warsztatów radiologiczno-biopsyjnych gruczołu piersiowego organizowanych przez Poznań Lab - Instytut Medycyny Praktycznej. Spotkanie odbyło się pod kierownictwem naukowym prof. dra hab. n. med. Dawida Murawy. Kursanci praktykowali na aparacie ARIETTA 850.

Aparat USG to ogromne wsparcie dla lekarza w trakcie wykonywania biopsji. Umiejętność przeprowadzania takiego zabiegu staje się coraz bardziej pożądana wśród młodych medyków. Na zaproszenie Poznań Lab – Instytutu Medycyny Praktycznej wzięliśmy udział w szkoleniu, które ma ich do tego przygotować.

Biopsja gruczołu piersi pod kontrolą ultrasonografu

Warsztaty radiologiczno-biopsyjne gruczołu piersi z wykorzystaniem nieutrwalonych preparatów torsów ludzkich pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Dawida Murawy, Prezesa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, odbyły się 5 września w Poznaniu, w jednym z najnowocześniejszych ośrodków edukacyjnych dla lekarzy.

Szkolenie poprowadzili:

  • prof. dr hab. n. med. Dawid Murawa
  • dr n. med. Krzysztof Koziełek
  • dr n. med. Paweł Kurzawa
  • lek. Jacek Kargul

Tak wygląda medycyna przyszłości

Uczestnicy szkolenia doskonalili swoje umiejętności na aparacie FUJIFILM ARIETTA 850. Warto dodać, że w przypadku zmian nowotworowych - dzięki naszemu urządzeniu - lekarze mogą też szybko i łatwo ocenić charakter zmiany. Posłużą do tego chociażby funkcja elestografii czy obrazowanie dopplerowskie.