Certyfikat dla firmy Miro

ReEko Organizacja Odzysku S.A. to organizacja zajmująca się odzyskiem odpadów produktowych i opakowaniowych, która powstała w odpowiedzi na uregulowania prawne dotyczące ochrony środowiska.

Organizacja posiada doświadczenie w branży recyklingu, znajomość przepisów prawa ochrony środowiska, wykwalifikowanych pracowników, zajmuje się szerzeniem świadomości ekologicznej poprzez systematyczną edukacje społeczną oraz wykonywanie recyklingu i odzysku przez recyklerów.

W związku z 5-leciem działalności Organizacji, firma Miro na potwierdzenie wniesionego wkładu na rzecz budowania sprawnego systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych od 2008 do 2010 roku, otrzymała certyfikat.

Firma Miro życząc dalszych sukcesów, deklaruje dalszą współpracę i zaangażowanie, na rzecz przede wszystkim ochrony środowiska.

www.reeko.pl