Czas zmian…

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w 2011 r. Aloka Corporation Ltd. została nabyta przez Hitachi Medical Corporation. W związku z powyższym przestała istnieć firma działająca pod nazwą Aloka Co., Ltd. a rozpoczęła funkcjonowanie Hitachi Aloka Medical Ltd.

Jednocześnie, co potwierdzono odpowiednim certyfikatem, firma Miro Sp. z o.o. pozostaje autoryzowanym i wyłącznym dystrybutorem aparatów ultrasonograficznych oferowanych dotychczas pod marką Aloka, jak również sprzedawcą oryginalnych części zamiennych oraz jedynym na terenie Polski autoryzowanym serwisem tej marki.

Powyższa sytuacja nie wpływa w żaden sposób na dotychczasowe, a tym bardzie przyszłe kontakty handlowe z naszą firmą.

Proces zmian wiążących się z fuzją ma charakter długotrwały. O wszystkich znaczących zmianach i decyzjach będziemy informować na bieżąco.

Zarząd Miro Sp. z o.o.