Duży może więcej – mały czasem też…

Firma Aloka, od niedawna dodatkowo wsparta zapleczem koncernu Hitachi, kontynuuje drogę migracji najwyższych technologii ultrasonograficznych. Nowości wprowadzone na rewolucyjnej swego czasu platformie Alpha 10, rozwinięte w modelu klasy premium ProSound F75, są teraz dostępne też w systemach o mniejszych gabarytach i przystępnych cenach. Dobrym przykładem jest najnowszy model Aloki ProSound F37. Jest to aparat zminiaturyzowany, zdolny do swobodnego poruszania się w ciasnych gabinetach lub między łóżkami chorych, dziedziczący wiele technologii swoich starszych sióstr.

O innowacyjności systemu stanowi w znacznej mierze unikalny dla systemów Aloki złożony generator fali CPWG, z ciągłą kontrolą parametrów fali przez cały czas jej emisji. Umożliwia on m.in.:

  • obrazowanie przepływów z nieznaną dotąd rozdzielczością czasową i przestrzenną (eFlow) – unikalne na rynku, stawia nowe wyzwania diagnostyczne, pozwalając na precyzyjne odwzorowanie zarysów światła naczyń niezależnie od ich kalibru oraz na dokładne śledzenie wizualne przepływu pulsacyjnego.
  • obrazowanie harmoniczne z pełną separacją echa (ePHD)i szerokopasmowe harmoniczne (BbH). Podnosi rozdzielczość tkankową, minimalizuje artefakty, zwiększa dokładność pomiarów

System zawiera też inne innowacyjne rozwiązania:

  • automatyczna regulacja jasności obrazu w całym zakresie penetracji przy pomocy jednego przycisku – technika znacznie skracająca badanie i pozwalająca skupić się na jego treści merytorycznej, a nie na regulacji aparatu
  • automatyczna detekcja rzeczywistego kierunku przepływu na podstawie obrazu kolorowego Dopplera – przyspiesza i obiektywizuje pomiary prędkości przepływu w trybie Dopplera pulsacyjnego i ciągłego
  • tryb M anatomiczny (FAM), pozwalający na zapis w trybie M-mode ze swobodnym wyborem do 3 linii cięcia równocześnie – technika ułatwiająca i usprawniająca badanie kardiologiczne u trudnych pacjentów i dzieci oraz echokardiografię płodową – bez odpowiednika w ofercie innych producentów
  •  eTracking – automatyczne śledzenie zmian średnicy tętniącego naczynia z precyzją do 0,01mm w celu wyznaczenia współczynników sztywności ścian. Nowe, unikalne rozwiązanie Aloki do badania patologii naczyń ( „wiek naczyniowy”), w tym w najwcześniejszej diagnostyce miażdżycy. Technika eTracking oraz oparte na niej badania intensywności fali tętna (WI) i wazodylatacji indukowanej przepływem (FMD), otwierają nowe pola badań naukowych i zastosowań klinicznych
  • adaptacyjne przetwarzanie obrazu (AIP), uwypuklające kontrasty tkanek i pozwalające na lepsze śledzenie konturów, działające bez spowolnienia odświeżania, co jest rozwiązaniem unikalnym

Powyższe innowacje ułatwiają pracę i podnoszą wiarygodność diagnostyki. Niektóre z nich (np. eFlow oraz eTracking) stwarzają nowe możliwości diagnostyczne.

Aloka ProSound F37 jest aparatem wysoko zminiaturyzowanym, o małych gabarytach i niskiej masie. Pozwala to na prowadzenie badań nie tylko w trybie stacjonarnym, ale także na swobodne poruszanie się w ramach placówki medycznej i bezpośredni dostęp do łóżka pacjenta, nawet na oddziałach intensywnej terapii. Taki stopień miniaturyzacji stanowi istotną innowację, wpływającą na tryb organizacji pracy szpitala.
 

Więcej informacji z możliwością obejrzenia aparatu w projekcji 3D w zakładce PRODUKTY.

Pamiętaj o każdej porze dnia możesz wysłać do nas zapytanie ofertowe – formularz pod opisem aparatu.