Echo-Expert warsztaty doskonalące dla zaawansowanych.

 „Echokardiografia do terapeutycznych decyzji”
&
VI Konferencja Letnia Echokardiograficzna
20-21 maja 2011, Szczecin

Kierownictwo naukowe: prof. dr hab. med. Edyta Płońska-Gościniak, prof. dr hab. med. Jarosław D. Kasprzak
Wykładowcy: prof. dr hab. med. Edyta Płońska-Gościniak (Szczecin), prof. dr hab. med. Andrzej Szyszka (Poznań), prof. dr hab. med. Jarosław D. Kasprzak (Łódź),prof. dr hab. med. Zbigniew Gąsior (Katowice), doc. dr hab. med. Tomasz Kukulski, doc. dr hab. med. Andrzej Smereczyński (Szczecin)

Piątek
15.00 – 15.30 Wprowadzenie prof. E. Płońska, prof. J.D. Kasprzak
15.30 – 17.00 Ocena lewej komory przed rewaskularyzacją i/lub terapią resynchronizującą
• Niedokrwienie, żywotność prof. Z. Gąsior
• Asynchronia doc. T. Kukulski
Badanie chorych 17.00-18.30
18.30-19.30 Przypadki, zagadki, podsumowanie wszyscy wykładowcy

Sobota
9.00 – 9.30 Ocena podstawowa tętnic szyjnych przed operacją kardiochirurgiczną doc. A. Smereczyński
9.30 -10.30 Oszacowanie nabytej zastawkowej wady serca przed kwalifikacją operacyjną
• Wady aortalne i aorty prof. E. Płońska
Badanie chorych 10.30-12.30
12.30 -13.00 posiłek
Badanie chorych 13.00 -14.30
14.30 – 15.15 Oszacowanie wrodzonej wady serca przed kwalifikacją zabiegową
• Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej doc. M. Kowalski
• Dwupłatkowa zastawka aortalna doc. M. Kowalski
15.15 – 16.30 Oszacowanie dysfunkcji protez zastawkowych celem optymalizacji leczenia prof. A. Szyszka
16.30 -17.00 Podsumowanie prof. E. Płońska


 „Echokardiografia do terapeutycznych decyzji”
23-24 września 2011, Bydgoszcz

Kierownictwo naukowe: prof. dr hab. med. Edyta Płońska-Gościniak, prof. dr hab. med. Jarosław D. Kasprzak
Wykładowcy: prof. dr hab. med. Edyta Płońska-Gościniak (Szczecin), prof. dr hab. med. Andrzej Szyszka (Poznań), prof. dr hab. med. Jarosław D. Kasprzak (Łódź),doc. dr hab. med. Piotr Lipiec (Łódź), dr med. Iwona Świątkiewicz (Bydgoszcz)

Piątek
15.00 – 15.30 Wprowadzenie prof. E. Płońska, prof. J.D. Kasprzak
15.30 – 16.30 Oszacowanie nabytej zastawkowej wady serca przed kwalifikacją operacyjną
• Wady mitralne prof. A. Szyszka
Badanie chorych 16.30-18.00
18.00-18.30 Echokardiografia przezprzełykowa do terapeutycznych decyzji (standardy) P. Lipiec
18.30-19.30 Przypadki, zagadki, podsumowanie wszyscy wykładowcy

Sobota
9.00 -10.30 Ocena lewej komory przed rewaskularyzacją i/lub terapią resynchronizującą
• Niedokrwienie, żywotność doc. P. Lipiec
• Asynchronia prof. J. Kasprzak
Badanie chorych 10.30-12.30
12.30 -13.00 posiłek
Badanie chorych 13.00 -14.30
14.30 – 15.15 Standardy oceny echokardiograficznej w kwalifikacji i monitorowaniu leczenia chorych onkologicznych prof. E. Płońska
15.15 – 16.30 Oszacowanie wrodzonej wady serca przed kwalifikacją zabiegową
• Otwór w przegrodzie międzyprzedsionkowej dr med. I. Świątkiewicz

16.30 -17.00 Podsumowanie prof. E. Płońska, prof. J.D. Kasprzak

 

Echokardiografia do terapeutycznych decyzji”
21-22 października 2011, Poznań

Kierownictwo naukowe: prof. dr hab. med. Edyta Płońska-Gościniak, prof. dr hab. med. Jarosław D. Kasprzak
Wykładowcy: prof. dr hab. med. Edyta Płońska-Gościniak (Szczecin), prof. dr hab. med. Andrzej Szyszka (Poznań), prof. dr hab. med. Jarosław D. Kasprzak (Łódź),doc. dr hab. med. Łukasz Chrzanowski (Łódź), doc. dr hab. med. Tomasz Kukulski (Zabrze)

Piątek
15.00 – 15.30 Wprowadzenie prof. E. Płońska, prof. J.D. Kasprzak
15.30 – 17.00 Ocena lewej komory przed rewaskularyzacją i/lub terapią resynchronizującą
• Niedokrwienie, żywotność, stres echo prof. E. Płońska
• Asynchronia doc. T. Kukulski
Badanie chorych 17.00-18.30
18.30-19.30 Przypadki, zagadki, podsumowanie wszyscy wykładowcy

Sobota
9.30 -10.30 Oszacowanie nabytej zastawkowej wady serca przed kwalifikacją operacyjną
• Wady mitralne prof. J.D. Kasprzak
Badanie chorych 10.30-12.30
12.30 -13.00 posiłek
Badanie chorych 13.00 -14.30
14.30 – 15.15 Oszacowanie wrodzonej wady serca przed kwalifikacją zabiegową /analiza nadciśnienia płucnego doc. Ł. Chrzanowski
• Zespół Eisenmengera doc. Ł. Chrzanowski
15.15 – 16.30 Echokardiograficzna ocena protez zastawkowych celem optymalizacji leczenia prof. A. Szyszka
16.30 -17.00 Podsumowanie prof. E. Płońska, prof. J.D. Kasprzak

Wszystkie szczegóły na:www.echo-expert.pl