Elastografia na Roztoczu…

Firma Miro oraz organizator Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii zapraszają na kurs dotyczący "Elastografii narządów położonych powierzchownie sutek, tarczyca, tkanki miękkie, węzły chłonne" pod kierownictwem naukowym Prof. Andrzeja Nowickiego oraz Prof. Wiesława Jakubowskiego.

Szkolenie obędzie się w terminie 10-12.05.2013r. w Zamościu. Organizatorzy dysponują jeszcze wolnymi miejscami!!!

Firma Miro będzie miała zaszczyt uczestniczyć w zajęciach praktycznych z aparatami Hitachi z obrazowaniem elastograficznym w czasie rzeczywistym (3 generacja) na wszystkich głowicach (Hitachi Real-time Tissue Elastography(HI-RTE®))

Szczegóły: www.usg.com.pl/kursy/662/0/2/#kurs662

Program szkolenia:

Piątek

13.00-14.00 Obiad

14.00-17.00 Podstawy fizyczne i aparaturowe różnych rodzajów elastografii-prof. Andrzej Nowicki

1.Elastografia statyczna;

-Wprowadzenie do podstaw sprężystości materiałów.

-Prawo Hooke’a, stałe sprężystości, moduł ściśliwości, moduł sprężystości Younga, współczynnik Poissona.

-Zasada rejestracji ech ultradźwiękowych podczas stopniowego ucisku tkanki.

-Konstrukcja obrazu przemieszczenia tkanki pod wpływem ucisku – metoda korelacji ech

2. Elastografia dynamiczna

-Wytwarzanie w tkance ciśnienia promieniowania i siły promieniownia

-Generacja fal poprzecznych

-Akustyczna liczba Macha

-Zasada pomiaru prędkości fal poprzecznych w tkankach

-Apertury syntetyczne – zwiększona szybkość obrazowania (do kilkunastu tysięcy obrazów na sekundę)

-Wyznaczanie i obrazowanie modułu Younga w tkankach z pomiaru prędkości rozchodzącej się fali poprzecznej

17.00-19.00 Znaczenie elastografii w diagnostyce różnicowej nieprawidłowych zmian morfologicznych w tarczycy – dr hab. Rafał Słapa

19.15 Kolacja integracyjna

 

Sobota

08.00-09.00 Śniadanie

09.00-11.00 Znaczenie elastografii w diagnostyce różnicowej nieprawidłowych zmian morfologicznych w sutkach – dr Katarzyna Dobruch-Sobczak

11.00-12.00 Elastografia tkanek miękkich i węzłów chłonnych – prof. Wiesław Jakubowski

12.00-14.00 Zajęcia praktyczne

14.00-15.00 Obiad

15.00-18.30 Zajęcia praktyczne

19.00 Kolacja

 

Niedziela

08.00-09.00 Śniadanie

9.00-12.30 Zajęcia praktyczne

12.30 Zakończenie kursu

13.00 Obiad

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!