Ginekologia, położnictwo i co dalej?

Serdecznie zapraszamy do udziału w Sympozjum „Ginekologia, Położnictwo i co dalej?”, organizowanym pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (Sekcja Perinatologii i Sekcja Ultrasonografii) oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, pod przewodnictwem naukowym Prof. dr hab. n. med. Mirosława Wielgosia.

Sympozjum poświęcone będzie najbardziej istotnym problemom praktycznym, z jakimi spotykają się na co dzień lekarze ginekolodzy i położnicy. Nowoczesna, zdynamizowana formuła spotkania, będzie obejmowała krótkie wykłady tematyczne, podsumowanie wybranych zaleceń diagnostyczno-terapeutycznych oraz dyskusję ekspertów z uczestnikami Sympozjum. Wszystkie sesje będą poddane Państwa ocenie a przekazane nam opinie zostaną uwzględnione przy opracowywaniu programu kolejnych spotkań.

Mamy nadzieję, że zarówno program Sympozjum, obejmujący najciekawsze zagadnienia z zakresu położnictwa, ginekologii i perinatologii, jak również szeroka gama najlepszych wykładowców z wiodących ośrodków z całej Polski spotkają się z Państwa przychylnością i uznaniem. Liczymy na szeroki udział osób będących w trakcie specjalizacji, jak też specjalistów, chcących uaktualnić swoje wiadomości.

W przerwach zapraszamy do zapoznania się z ofertą ultrasonografów firmy Miro.

Więcej informacji na: www.ginekologia.viamedica.pl