„IT w Służbie Zdrowia GigaCon”

16 września 2010 w Warszawie odbyła się kolejną edycję konferencji „IT w Służbie Zdrowia GigaCon”. Celem konferencji jest przedstawienie najnowszych rozwiązań w zakresie informatyzacji zakładów opieki zdrowotnej.
Dla uczestników, to możliwość spotkania się z ekspertami oraz oceny oferowanych produktów. Dla występujących firm – możliwość promocji rozwiązań i bezpośredniego kontaktu z potencjalnym klientem.

Firma Miro, w związku z rozszerzeniem swojej działalności o dział IT, miała okazję prezentować produkt firmy ISOFT (więcej w zakładce – katalogu produktów)

Tematyka konferencji:

• systemy obiegu informacji pomiędzy I w placówkach służby zdrowia
• bezpieczeństwo informacji medycznej
• hurtownie danych; bazy danych; otwarte standardy danych medycznych
• aplikacje wspomagające zarządzanie placówkami opieki zdrowotnej
• IT w diagnostyce (archiwizacja I dystrybucja obrazów, mobilna aparatura, systemy RIS/PACS, diagnostyka cyfrowa)
• podpis elektroniczny w dokumentacji medycznej
• nowoczesna aparatura medyczna (monitory medyczne, ultrasonografy, echokardiografy, tomografy, aparaty rentgenowskie, aparaty do rezonansu magnetycznego, respiratory..etc.)
• nowoczesna medycyna ratunkowa (systemy satelitarne, systemy łączności, aparatura mobilna…etc.)
• systemy/oprogramowanie wspomagające działanie aparatury
• systemy edukacyjne dla lekarzy
• PR/wizerunek placówek opieki zdrowotnej

Konferencja skierowana jest do menedżerów średniego i wyższego szczebla reprezentujących publiczne i niepubliczne placówki służby zdrowia oraz do osób odpowiedzialnych za selekcje oraz zakup nowych technologii, projektowanie, budowę i rozwój systemów informatycznych w wyżej wymienionych placówkach.