Lewa komora: choroba wieńcowa i kardiomiopatie

Uprzejmie informujemy, iż Grupa NeoMed Sp. z o.o. oraz Sekcja Echokardiograficzna Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego zaprosiła nas do współpracy przy pierwszym w tym roku Warsztacie Akredytacyjnym Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzytwa Kardiologicznego, który odbędzie się 8-9 lutego 2013 roku w Poznaniu.

Tematyką warsztatu będzie "Lewa komora: choroba wieńcowa i kardiomiopatie".

Uczestnicy będą mieli możliwość wykonywania badań na aparacie Aloka ProSound Alpha 7 przy wsparciu naszego aplikanta. Warsztat odbędzie się w II Klinice Kardiologii UM w Poznaniu, ul. 28 czerwca 1956r. 194, VI piętro.

Program warsztatu: Lewa komora: choroba wieńcowa i kardiomiopatie

Kierownictwo naukowe: Prof. Andrzej Szyszka, Prof. Zbigniew Gąsior Kierownictwo organizacyjne: prof. Andrzej Szyszka

8.02.2013 Piątek

13.00 – 14.00 Lunch

14.00 – 14.15 Rejestracja uczestników

14.15 – 14.30 Prezentacja produktowa firmy Abbott.

14.30 – 14.40 Wprowadzenie. Komunikaty SE PTK Prof. dr hab. med. Zbigniew Gąsior

14.40 – 15.10 Optymalizacja obrazu echo Prof. dr hab. med. Andrzej Szyszka

15.10 – 15.30 Prawidłowa lewa komora Prof. dr hab. med. Andrzej Szyszka

15.30 – 16.00 Dysfunkcja skurczowa lewej komory Prof. dr hab. med. Mirosław Kowalski

16.00 – 16.30 Przerwa kawowa

16.30 – 19.00 Zajęcia praktyczne: badania pacjentów Andrzej Szyszka, Olga Trojnarska, Edyta Płońska-Gościniak, Piotr Lipiec, Mirosław Kowalski, Aldona Siwińska

19.00 – 19.30 Dysfunkcja rozkurczowa lewej komory Prof. dr hab. med. Zbigniew Gąsior

19.30 – 20.00 Prezentacja ciekawych przypadków echokardiograficznych (varia)

9.02.2013 Sobota
8.45 Przerwa kawowa

9.00 – 9.30 Przerost lewej komory. Kardiomiopatia przerostowa Prof. dr hab. med. Zbigniew Gąsior

9.30 – 10.00 Lewa komora w chorobach internistycznych Prof. dr hab. med. Edyta Płońska-Gościniak

10.00 – 13.00 Zajęcia praktyczne; badania pacjentów Andrzej Szyszka, Olga Trojnarska, Edyta Płońska-Gościniak, Piotr Lipiec, Mirosław Kowalski, Aldona Siwińska

13.00 – 14.00 Lunch

14.00 – 14.30 Powikłania zawału serca Prof. dr hab. med. Olga Trojnarska

14.30 – 15.00 Ocena lewej komory w stres echo Prof. dr hab. med. Edyta Płońska-Gościniak

15.00 – 15.30 Echo w terapii resynchronizacyjnej Prof. dr hab. med. Mirosław Kowalski

15.30 – 16.00 Nowe techniki oceny lewej komory Prof. nadzw. dr hab. med. Piotr Lipiec

16.00 – 16.30 Ocena lewej komory u dzieci. Kardiomopatie Prof. dr hab. med. Aldona Siwińska

16.30 – 17.00 Dysfunkcja lewej komory w wadach wrodzonych Prof. dr hab. med. Olga Trojnarska

17.00 Zakończenie warsztatów. Prof. dr hab. med. Zbigniew Gąsior, Prof. dr hab. med. Andrzej Szyszka

 Zapraszamy!