Miro na Uniwersytecie w Olsztynie

Mamy zaszczyt poinformować Państwa,  iz firma Miro w dniu dzisjszym rozpoczęła współracę z Wydziałem Medycyny Weteryneryjnej Uniwersystetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Współpraca ma głównie polegać na wsparciu studentów i prowadzących podczas ultrasonograficznych fakultetów dla studentów ostatniego roku. Fakultety "Ultrasonografia weterynaryjna" obejmować będą jamę brzuszną, rozród oraz echokardiografię. Uczestniczyć w nich będzie blisko 100 studentów.  Odbywać się będą w terminie 14.11 – 24.11.br.

Studenci będą pracować na trzech rodzajach aparatów Aloka. Począwszy od pierwszego wspólnego modelu po połączeniu się koncernów Aloka i Hitachi – Hitachi Aloka Medical –  F37, przez ProSound Alphę 6, aż po ProSound Alphę 7 oraz dodatkowo uczestnicy warsztatów echokardiograficznych otrzymają pomoce dydaktyczne w postaci książek.  Spore zainteresowanie studentów aparatami wywołała prezntacja firmy Miro, zawierająca dotychczasowe osiągnięcia Aloki w zakresie ultrasonografii (pierwszy diagnostyczny system ultrasonograficzny, pierwsza głowica typu convex, kolor Doppler) oraz nowe osiągnięcia Aloki ( między innymi: eFlow, eTracking, eTDI – analiza dopplera tkankowego, głowice hemisferyczne i matrycowe – brak artefaktów, ePHD – szerokopasmowe obrazowanie harmoniczne).

Tegoroczne fakultety mają być początkiem, mamy nadzieję owocnej współpracy, która w przyszłym roku zostanie wzbogacona w dodatkowe projekety naukowo-dydaktyczne.

Niezwykle dumni jesteśmy z faktu, że inicjatywa współpracy z nami wyszła od strony studentów, jeszcze podczas XI Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzytwa Ultrasonograficznego w Olsztynie, na którym po raz pierwszy odbyły się sesje weterynaryjne.

Serdecznie podziękowania dla Pana Profesora Andrzeja Pomianowskiego.