Miro na warsztatach ultrasonograficznych z zakresu tarczycy

Pierwsze warsztaty z zakresu ultrasonografii tarczycy odbędą sie w terminie 13-14 maja 2011 r. w Żaganiu.

Warsztaty mają charakter teoretyczno-praktyczny i są prowadzone przez wykładowców takich jak:

  • Dr n. med. Ewelina Szczepanek z Katedry i Kliniki Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu;
  • Prof. dr hab. n. med. Anhelii Syrenicz  – kierownik Kliniki Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie;
  • Prof. UMP dr hab. n. med. Marek Ruchała – kierownik Pracowni Ultrasonografii Narządów Wydzielania Wewnętrznego, Katedra i Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych UM w Poznaniu
  • dr n. med. Tomasz Tomkalski – z-ca ordynatora oddziału Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka we Wrocławiu

Firma Miro wspiera warsztaty od strony praktycznej, wstawiając niezawodne aparaty ultrasonograficzne firmy Aloka.