Miro nowym declipseSpect odkrywa to, co ukryte…

Na zakończonym niedawno Zjeździe Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej firma MIRO  pokazała po raz pierwszy w Polsce nowe urządzenie declipseSpect, stworzone przez innowacyjną firmę SurgicEye z Monachium.

Łączy ono w sobie właściwości detektora radioaktywności z układem nawigacji podobnym do stosowanego z powodzeniem w neurochirurgii. Jego zadaniem jest przede wszystkim ułatwienie poszukiwania węzła wartowniczego, stanowiącego pierwszą stację drogi naczyń chłonnych z obszaru zmiany nowotworowej. Procedura detekcji i pobrania węzła wartowniczego stanowi obowiązkowy element operacji raka piersi i nowotworów skóry, ostatnio zyskuje sobie miejsce w wielu innych zabiegach onkologicznych.

DeclipseSpect może służyć także do śródoperacyjnego „namierzenia” zmian nowotworowych niewyczuwalnych palpacyjnie, uprzednio zaznaczonych preparatem radioizotopowym na etapie diagnostyki.

Dzięki ciągłemu śledzeniu w podczerwieni zarówno znaczników umieszczonych na pojedynczej sondzie gamma, jak i na ciele pacjenta, urządzenie odtwarza rozmieszczenie ognisk radioaktywności w wycinku przestrzeni trójwymiarowej. Z powodzeniem zastępuje skanowanie Gammakamerą typu SPECT, niemożliwą do wprowadzenia na salę operacyjną.

DeclipseSpect pokazuje na swym ekranie obraz pacjenta z nałożonym rzutem punktów wychwytu izotopu, natomiast w trybie nawigacji pozwala na precyzyjne naprowadzenie narzędzi na ukryty pod skórą cel z jednoczesnym ciągłym monitorowaniem odległości, a więc i głębokości położenia zmiany. Pozwala to na optymalny wybór drogi dojścia. Jednocześnie, układ umożliwia uwidocznienie położenia obszaru radioaktywności w pobranym materiale patomorfologicznym, jak również sprawdzenie, czy ognisko radioaktywności zostało pobrane w całości.

Innowacyjny sprzęt, pozwalający na skrócenie operacji, zmniejszenie traumatyzacji pacjenta, a jednocześnie znacznie poprawiający skuteczność działań operacyjnych, cieszył się dużym zainteresowaniem odwiedzających wystawę. Wielu z nich przyznało, że chcieliby posługiwać się nim na co dzień. Warto, żeby przynajmniej w budżetach wiodących oddziałów onkologicznych znalazły się fundusze na zakup tej aparatury.

Wkrótce na naszej www pełne informacje – KATALOG PRODUKTÓW.