Miro po godzinach poleca…

Tak rozpoczął recenzję książki "Badanie echokardiograficzne psów i kotów" Pan Prof. dr hab dr h.c. Włodzimierz Kluciński.

Podręcznik został napisany przez dr hab. Urszulę Pasławską, profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, doświadczoną i uznaną w kraju specjalistkę – praktyka z zakresu kardiologii weterynaryjnej, nauczyciela akademickiego, Przewodniczącą Sekcji Kardiologicznej PSLWMZ, członka Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Europejskiego Stowarzyszenia Kardiologów Weterynaryjnych- czytamy dalej w recenzji.

Książkę wzbogacono zdjeciami obrazów echokardiograficznych oraz patologicznych zmian makroskopowych mięśnia sercowego. Podręcznik jest tym cenniejszy, że został oparty na analizie przypadków chorobowych zdiagnozowanych przez Autorkę i na międzynardodowym piśmiennictwie.

Uważam, pisze dalej Profesor Kluciński, że ta pozycja będzie wartościowym źródełem informacji dla lekarzy weterynarii – klinicystów i diagnostów obrazowych, lekarzy odbywających szkolenia specjalistyczne z zakresu chorób psów i kotów oraz diagnostyki obrazowej – a także dla studentów weterynarii.

 Co więcej w książce?

Przekonajcie się sami:)

 

Książka wydana przez Wydawnictwo Galaktyka Sp. zo.o.