Miro zaprasza na warsztaty z eTrackingu

"Badanie sztywności tętnic w ocenie subklinicznego uszkodzenia naczyń w chorobach cywilizacyjnych. eTracking – nowa nieinwazyjna metoda w ocenie funkcji naczyń"

Warsztaty odbędą się 8 grudnia 2012 r. w sali wykładowej im. Prof. W. Grabowskiego przy Zakładzie Radiologii Gdańskiego Uniwersystetu Medycznego, ul. Dębinki 7 w Gdańsku.

Program warsztatów:

10.00-10.05 Rozpoczęcie warsztatów
10.05-10.45 „B-mode i Doppler – czy tylko tyle" Postępy w obrazowaniu naczyń"
10.45 – 11.30 „eTracking – zastosowanie kliniczne…” 
11.30- 12.00 „Ocena sztywności tętnic za pomocą metody eTracking u dzieci i młodzieży”
12.00 -12.30 Przerwa
12.30-15.00 Zajęcia praktyczne – badanie sztywności naczyń z zastosowaniem aparatów firmy Aloka seria ProSound.

Współorganizatorem jest:

Zakład Radiologii, Klinika Chorób Nerek i Nadciśnienia Tętniczego Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersystetu Medycznego

Serdecznie zapraszamy!