Nefrolodzy w Białymstoku

Już w najbliższą środę 14.05.2014r. w ramach projektu szkoleniowego USG TRENER, firma Miro organizuje interaktywne szkolenie z zakresu "Ultrasonografia w nefrologii i hipertensjologii", pod patronatem naukowym Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej w Hotelu Gołębiewskim w Białymstoku.

Szkolenie liczy 16 lekarzy z całej Polski. Zajęcia praktyczne odbędą się na aparatach Aloki z funkcją e-tracking (nieinwazyjna metoda oceny funkcji naczyń). Całe szkolenie prowadzone będzie przez dr n. med. Piotra Czarniaka, dr n. med. Dominika Świętonia, dr n. med. Przemysława Szczęśniaka – lekarzy specjalistów z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Tego też dnia rozpoczyna się i trwa aż do 16 maja kolejna, XIII Ogólno-polska Konferencja PTNefDz. Obrady odbywać się będą w hotelu Gołębiewski przy ul. Pałacowej 7 w Białymstoku.

Tematy wiodące:

  •  Choroby cywilizacyjne a nerki
  • Biomarkery w nefrologii
  • Aktualności w nefrologii i dializoterapii dziecięcej

 

Podczas trwania konferencji planowane są referaty programowe, sesje sponsorowane, prezentacje prac w formie ustnej oraz plakatowej.
Organizatorzy przewidują, że w konferencji weźmie udział ok. 180-200 lekarzy nefrologów i pediatrów z całej Polski.

Będzie to okazja do poszerzenia wiedzy i poznania najnowszych standardów postępowania w diagnostyce i leczeniu schorzeń nerek i układu moczowego.

Szczegoły odnośnie konferencji:

www.nefropediatria2014.skolamed.pl