Nowe aktywności Miro

Miro ponownie zagościło na szkoleniu "Diagnostyka dopplerowska naczyń krwionośnych: szyi, tętnic, łuku aorty. Doppler przezczaszkowy TCD, TCCD" w uroczym Zamościu.

Kurs organizowany jest przez Roztoczańską Szkołę Ultrasonografii i ropoczął się w niedzielę 21 października i potrwa do 26 października. Podczas zajęć praktycznych uczestnicy szkolenia bedą mieli okazję pracy na aparacie Aloka Alpha 7.

W dniu jutrzejszym tj. 24 października w Katowicach startują przedostatnie w tym roku, warsztaty z serii warsztatów organizowanych przez Sekcję Echokardiografii PTK.

Tematem przewodnim warsztatów jest "Echokardiografia w terapii resynchronizacyjnej". Patronat merytoryczny nad warsztatami objął Pan Prof. dr hab. med. Zbigniew Gąsior. Badania pacjentów odbędą się również na aparacie ultrasonograficznym Aloka Alpha 7.

Wszystkim uczestnikom życzymy owocnej i miłej pracy na aparatch Aloki.