Ostatnie miejsca na szkoleniu…

W imieniu głównego organizatora Agencji Wydawniczej Medsport Press Sp. z o.o. uprzejmie informujemy iż zostały ostatnie miejsca na szkolnie "Diagnostyka ultrasonograficzna narządu ruchu – szkolenie podstawowe (I-go stopnia)" w terminie 27 listopada 2012 r.

Szkolenie jest zwiastunem całego, nowego  cyklu szkoleń w zakresie diagnostyki obrazowej narządu ruchu, który realizowany będzie od przyszłego roku.

Kierownikiem naukowym i jednocześnie prowadzącą szkolenie jest Pani dr n. med. Małgorzata Serafin-Król. Część praktyczna realizowana będzie  wyłącznie na aparatach Aloki.

Zgłoszenia wyłącznie w formie pisemnej (załączony formularz)  przyjmowane są faxem 22 834 67 72 lub drogą elektroniczną (po wypełnieniu i zeskanowani) kongresy@medsport.pl

Serdecznie zapraszamy!

 

Program szkolenia:

Diagnostyka ultrasonograficzna narządu ruchu – szkolenie podstawowe (I-go stopnia) w zakresie anatomii ultrasonograficznej z elementami anatomii czynnościowej”

Kierownik kursu: dr n. med. Małgorzata Serafin-Król

27 listopada 2012 r. Torwar, Warszawa

CZĘŚĆ I
„Diagnostyka ultrasonograficzna w zakresie anatomii (z elementami anatomii czynnościowej) stawu kolanowego”

9.oo- 11.oo Część teoretyczna – wykład.
11.oo-11.30 Przerwa kawowa.
11.3o- 14.oo Część praktyczna- szkolenie w grupach (4 osoby przy 1 aparacie usg).
14.oo- 14.45 Przerwa obiadowa.

CZĘŚĆ II
„Diagnostyka ultrasonograficzna w zakresie anatomii (z elementami anatomii czynnościowej) barku”

14.45- 16.oo Część teoretyczna – wykład.
16.oo- 18.00 Część praktyczna- szkolenie w grupach (4 osoby przy 1 aparacie usg).
18.oo – Zakończenie Kursu, rozdanie Certyfikatów.