Polityka prywatności

Intencją Miro Sp. z o.o. jest zapewnienie Państwu poczucia bezpieczeństwa podczas korzystania z naszej strony internetowej. Ochrona praw osobistych jest dla nas niezmiernie ważna. Dbamy, by wszystkie dane były przetwarzane w sposób uczciwy i przejrzysty, a Państwa prywatność oraz wybory były zabezpieczone.

Mamy nadzieje, że przedstawiona poniżej Polityka prywatności w pełni zobrazuje sposób wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych, względem których spełniamy wszystkie wymogi Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) oraz wymogi polskiej Ustawy o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

MIRO sp. z o.o. ul. MIńska 25B lok. U1, 03-808 Warszawa

Inspektor ochrony danych dostępny jest pod adresem e-mail: info@miro-med.pl

ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe są zbierane i przetwarzane jedynie w celu niezbędnym do zapewnienia funkcjonowania witryny, przedstawianych przez naszą stronę usług oraz treści. W celu wyjaśnienia, posłużymy się przykładem: gdy rejestrują się Państwo na naszej stronie  logując, wypełniając ankietę lub zapisując się do newslettera – za Państwa zgodą dane osobowe są zbierane i przetwarzane. Jednak są przypadki, w których nie ma możliwości równoczesnego wyrażenia zgody ze względu na okoliczności, na co pozwala przepis dotyczący zbierania danych osobowych.

W celu zrozumienia Państwa potrzeb, możemy przechowywać i przetwarzać Państwa dane osobowe, jak również udostępniać je naszym partnerom, aby móc ulepszać nasze produkty oraz usługi. Możemy również posługiwać się Państwa danymi w celu przekazania niezbędnych informacji o naszej ofercie (może być to również strona trzecia, lecz posługująca się danymi w naszym imieniu), którą mogą Państwo wspomóc np. w prowadzeniu internetowych sondaży, ułatwiających nam zrozumienie Państwa potrzeb i opinii.

Oczywiście szanujemy Państwa wybór, jeżeli nie chcą Państwo, abyśmy wykorzystywali dane do kontaktu z Państwem. Prosimy mieć jednak na uwadze, że w żaden sposób nie udostępniamy Państwa danych osobom trzecim, którzy nie są partnerami Miro Sp. Z o.o.

Zależy nam, aby Państwo w pełni nam ufali i czuli się bezpiecznie podając nam własne dane osobowe. W związku z tym dokonujemy wszelkich starań, podejmując środki techniczne i organizacyjne, by w pełni zabezpieczyć przechowane przez nas dane przed przypadkowym lub nielegalnym zniszczeniem, zgubieniem bądź zmianą, tudzież przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem osób trzecich. Państwa dane są chronione poprzez szyfrowanie strumienia informacji, który przemieszcza się pomiędzy Państwa stroną a serwerem naszej strony internetowej. W tym celu posługujemy się protokołem SSL (z ang. Secure Socket Layer). Aby upewnić się, kiedy zostało ustanowione połączenie SSL, mogą Państwo sprawdzić na przeglądarce, na której wyświetli się symbol zamkniętej kłódki. Takie szyfrowanie daje nam gwarancję, że przesyłane przez Państwa dane są w pełni poufne i bezpieczne. 

Podstawa prawna:

Administrator danych osobowych w procesie przetwarzania stosuje się do zasad, które zostały określone w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), Dz.Urz.UE.l nr 119, str. 1).

CEL POZYSKIWANIA DANYCH

Zbieranie i przetwarzanie Państwa danych osobowych jest nam potrzebne do:

 • Możliwości w pełni sprecyzowanych i wyczerpujących odpowiedzi na Państwa pytania (Obsługa klienta)
 • Zrealizowania złożonych przez Państwa zamówień 
 • Udostępnianiu Państwu konkretnych informacji bądź usług 
 • Utrzymywaniu kontaktu z Państwem jako naszymi klientami 
 • Działań marketingowych 

Państwa dane osobowe mogą być zbierane i przetwarzane na podstawie następującej zasady wynikającej z prawa:

Art.6, par 1 

OGRANICZENIE CELU

Nasza strona zbiera i przechowuje Państwa dane osobowe w sieci wyłącznie w konkretnym i sprecyzowanym przez Państwa celu, chyba że udostępnienie tych danych jest konieczne:

 • Gdy wymagają tego od nas uprawnione organy rządowe lub sądowniczej ze względów prawnych
 • W celu zapobieganiu nielegalnym działaniom jak na przykład ataki na system informacyjny firmy Miro Sp. z o.o.
 • Do przygotowywania z Państwem wszelkich negocjacji lub realizacji umów 
 • Do stworzenia obrony w procesie sądowym lub postawienia aktu oskarżenia 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie ze wskazaniami przypisu zawartego w motywach rozporządzenia RODO, które zostały doprecyzowane w przepisie art. 5 ust. 1 lit. e – dane osobowe w rozumieniu rozporządzenia RODO mogą być przechowywane tylko i wyłącznie przez okres niezbędny do wypełnienia celów, dla których zostały one zebrane.  Rozporządzenie nie narzuca określonego czasu przechowywania danych osobowych, tak więc nie ma limitu w dniach, miesiącach czy nawet latach. 

W związku z tym chcemy poinformować, że przetwarzamy i przechowujemy Państwa dane osobowe tylko przez taki czas, jaki jest nam konieczny do spełnienia naszych celów ich przechowywania lub dopóki jest to od nas wymagane zgodnie z prawem lub regulacjami.

ZBIERANIE DANYCH

W przypadku otworzenia naszej strony internetowej, możemy automatycznie (czyli nie w drodze rejestracji) zebrać następujące dane:

 • Rodzaj używanej przeglądarki – systemu operacyjnego 
 • Sposób w jaki trafili Państwo na naszą stronę (adres domeny strony internetowej)
 • Średni czas spędzany na stronie 
 • Oglądane poszczególne strony 
 • Stosowana przez Państwa przeglądarka 
 • Częstotliwość odwiedzin 
 • Adres IP komputera 
 • Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu i przebiegu sesji 
 • Usługi telekomunikacyjne, które zostały wykorzystane do uzyskania dostępu

Wyżej wymienione dane zostaną zebrane i wykorzystane tylko i wyłącznie, jeżeli to będzie konieczne i zawsze będzie to zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi.

PAŃSTWA PRAWA

W zakresie gromadzenia i przetwarzania Państwa danych osobowych mają Państwo prawo do:

 • Dostępu do Państwa danych
 • Sprostowania danych
 • Całkowitego usunięcia lub częściowego ograniczenia przetwarzania danych 
 • Wzniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych

„COOKIES” – PLIKI WYSYŁANE PRZEZ SERWIS INTERNETOWY I ZAPISYWANY W PRZEGLĄDARCE UŻYTKOWNIKA

Podczas korzystania i przeglądania przez Państwa naszej strony internetowej, możemy umieszczać na Państwa komputerze dane w postaci plików „cookies” inaczej zwanych „ciasteczkami”. Takie pliki pozwalają nam automatycznie rozpoznać Państwa komputer przy kolejnym wejściu na naszą stronę. Co to oznacza? Takie pliki na przykład:

- Zachowują hasło, co oznacza że przy kolejnej próbie logowania na stronie nie będą musieli Państwo się martwić o pamiętanie hasła,

- Dostosowują wygląd strony do Państwa zainteresowań 

Jeżeli natomiast nie chcą Panstwo otrzymywać cookies, można to w łatwy sposób skonfigurować poprzez Państwa przeglądarkę internetową tak, aby usuwała i blokowała ona od razu takie pliki lub przy każdym wejściu na stronę pytała o zgodę na ich zastosowanie. Każdy producent przeglądarki internetowej może mieć inną instrukcję zarządzania plikami cookies, poniżej nasza podpowiedź stron:

 • IE (wersja 10)
 • Opera (wersja 12)
 • Safari (wersja 5)
 • Chrome (wersja 26)
 • Firefox (wersja 20)

ŁĄCZA DO INNYCH WITRYN INTERNETOWYCH

Witryny Miro Sp. z o.o. zawierają przełączniki do innych stron internetowych. Niestety nie ponosimy odpowiedzialności za prowadzone przez te strony praktyki dotyczące ochrony danych osobowych.

PYTANIA I UWAGI

Odpowiadamy na wszelkie prośby o Państwa wgląd do danych osobowych oraz ich skorygowanie lub ich całkowitego usunięcie. Wraz z rozwojem Internetu i modyfikacjami regulującymi prawo będziemy zmieniać naszą politykę ochrony danych osobowych. Oczywiście wszelkie zmiany będą ogłaszane na obecnej stronie, więc prosimy Państwa o regularne odwiedzanie tej części.