Postępy w gastroenterologii – Miro zaprasza

Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii
we współpracy z firmą MEDIUS
serdecznie zaprasza do udziału w konferencji naukowo-szkoleniowej
POSTĘPY W GASTROENTEROLOGII
Konferencja kierowana do lekarzy POZ i lekarzy gastroenterologów

Termin: 15.09.2012 (sobota) godz. 9.00-12.00
Miejsce: Warszawa, Centrum Konferencyjne IBiIB PAN ul. Księcia Trojdena 4

Patronat naukowy:
Prof. dr hab. med. Witold Bartnik, Przewodniczący Komisji ds. Szkoleń i Patronatu Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Klinika Gastroenterologii Instytutu Onkologii w Warszawie
Dr med. Ireneusz Gierbliński, Przewodniczący Oddziału Warszawskiego PTGE

Program
9.00-9.25 Rejestracja uczestników
9.25-9.30 Otwarcie konferencji dr med. Ireneusz Gierbliński Przewodniczący Oddziału Warszawskiego PTG
9.30-10.10 Zapobieganie i wczesne wykrywanie raka trzustki prof. dr hab. med. Jacek Muszyński Katedra Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii WUM
10.10-10.20 Prezentacja firmy PRO.MED.pl Przedstawiciel naukowy PRO.MED.pl
10.20-11.00 Postępowanie w przypadku wykrycia zmiany ogniskowej w wątrobie
dr med. Ireneusz Gierbliński, Klinika Gastroenterologii Instytutu Onkologii w Warszawie
11.00-11.15 Diagnostyka genetyczna hemochromatozy Mgr inż. Paweł Zatwarnicki, specjalista ds. informacji naukowej Euroimmun Polska
11.15-11.55 Powikłania pozajelitowe w nieswoistych chorobach zapalnych jelit
dr Anna Pietrzak, Klinika Gastroenterologii Instytutu Onkologii w Warszawie
11.55-12.00 Zakończenie konferencji, poczęstunek