Aloka ProSound F75

Złoty medalista targów SALMED 2012

f75

Kategoria: .

Aloka ProSound F75 to więcej niż klasa Premium…

Aparat wyróżniony  na targach SALMED 2012 przez Sąd Konkursowy – Złotym Medalem MTP (Złotym Eskulapem).

 

ZOBACZ filmik na YouTube: www.youtube.com/watch

Kliniczny, cyfrowy ultrasonograf klasy Premium nowej generacji! System diagnostyki ultradźwiękowej nowej generacji przewyższający konstrukcyjnie dotychczasową klasę Premium. Pierwszy na rynku system, który łatwo przejmuje nawyki użytkownika i intuicyjnie prowadzi go przez proces diagnostyczny – zbudowany zgodnie z najnowszą koncepcją Natural Ergonomics™.

Nowatorskie technologie zastosowane w systemie Aloka ProSound F75:
Compound Pulse Wave Generator+ (CPWG+) – unikalny generator pulsów tworzący sygnały o niezwykłej czystości i kontrolujący na bieżąco cały proces ich emisji w układzie 1:1, bez pośrednictwa przełączników wysokonapięciowych pomiędzy układem formowania wiązki a poszczególnymi kryształami głowicy. Generator wzbogacono o możliwość równoczesnego zaangażowania w tworzenie wiązki wszystkich elementów głowicy Full Aperture Apodization (FAA) i niezwykle precyzyjny układ opóźniający
Real-time Tissue Elastography® – obrazowanie elastograficzne w czasie rzeczywistym umożliwia zobrazowanie różnic sztywności badanych struktur
Extended Flow+ (eFlow+) – nowa, ulepszona generacja unikalnego trybu kolorowego obrazowania Dopplerowskiego eFlow (znanego z serii Alpha) – wykorzystująca technologię Compound Broadband Pulse Transmission łączy w sobie niezwykła precyzję z niespotykaną wcześniej czułością
i niewiarygodną wprost rozdzielczością przestrzenną
i czasową.
Sound Velocity Adjustment (SVA) – innowacyjna funkcja umożliwiająca dostrojenie obrazowania do rodzaju tkanki i prędkości rozchodzenia się w niej fali ultradźwiękowej.
Clear Transmission Technology (CTT) – zwiększenie o 60% amplitudy pulsu wysyłanego poprzez zmianę parametrów początkowych przed wysłaniem pulsu.
Adaptive Image Processing (AIP) – adaptacyjny processing obrazu.
W pełni sprzętowo realizowana funkcja, która redukuje artefakty szumowei wyostrza kontury, przedstawiająca obraz usg w sposób zbliżony do obrazowania MR. Dzięki sprzętowej realizacji tej funkcji (u konkurencji realizacja sofware’owa), znajduje ona zarówno szerokie zastosowanie we wszystkich dziedzinach ultrasonografii, także w kardiologii!
Compound Gated Pulse Wave Doppler (CGPW) – Doppler pulsacyjny nowej generacji – umożliwia wielokrotne bramkowanie sygnałów odbieranych z różnych głębokości i sumowaniu ich w celu uzyskania ostatecznego widma. Pozwala na poprawę penetracji Dopplera pulsacyjnego, zredukowanie sygnałów przypadkowych, poprawę stosunku sygnału do szumu i uzyskanie gładszego widma, niosącego bardziej precyzyjną informację o przepływie.
Compound Array Probes – nowa generacja złożeniowych głowic hemisferycznych (Hemispheric Sound Technology – HST+) wykorzystujących innowacyjną, podwójną matrycę przetworników piezoelektrycznych.
Compound 3D/4D Engine – nowa generacja złożeniowego obrazowania 3D/4D wykorzystującego unikalne hemisferyczne głowice wolumetryczne (HST+) zapewniające fotorealistyczne obrazowanie 3D w czasie rzeczywistym o niespotykanej jakości i szybkości (tzw. 4D).
Spatial Compound Scanning+ (SCS) – ulepszone jednoczesne skanowanie wiązki ultradźwiękowej pod wieloma kątami tzw. obrazowanie w skrzyżowanych ultradźwiękach.
Definitive Tissue Harmonic Echo™ (D-THE) – definitywne tkankowe echo harmoniczne – oferuje wyraźniejszą definicję krawędzi, zredukowane artefakty listka bocznego i mniej zakłóceń rewerberacyjnych w porównaniu z obrazowaniem z częstotliwością podstawową.
Broadband Harmonics (BbH) – dodatkowe szerokopasmowe, rozszerzone obrazowanie harmoniczne – zapewnia niezależne wykrywanie składowych przesunięcia fazowego, składowych harmonicznej i składowych tłumienia i rozproszenia wstecznego. Doskonałe obrazowanie dla szczególnie trudnych pacjentów kardiologicznych lub do różnicowania wysoce wątpliwych zmian miąższowych.
eTracking – – unikalna funkcja umożliwiająca wczesną ocenę arterosklerozy oraz badania sprężystości naczyń. Pozwala na automatyczne śledzenie zmian średnicy naczynia (z dokładnością do 10 mikronów) i sporządzanie precyzyjnego wykresu fali tętna oraz na obliczenie współczynników sztywności naczyń. Aparat posiada także FMD tj. program oceny funkcji śródbłonka na drodze pomiaru dylatacji naczyń zależnej od przepływu.
Doppler Pulsacyjny (PW Doppler / PW HPRF Doppler) oraz doskonały Doppler Ciągły (CW Doppler).
Color/Power Doppler – dynamiczne szerokozakresowe tryby Color/Power Doppler nowej generacji zapewniają dokładną analizę morfologii przepływu krwi dzięki doskonałej czułości i wyjątkowej jakości.
Tissue Doppler Imaging (TDI) – Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy dostępny także w trybie PowerFlow.
Stress Echo – bogate oprogramowanie do prób wysiłkowych.
Analiza Strain / Strain Rate – bogate oprogramowanie do analizy ilościowej w oparciu o Tissue Doppler Imaging Analisys.
Cardiac Quantification (CQ) – wyświetlanie liniowego wykresu objętości lewej komory i frakcji wyrzutowej.
Kintetic Imaging – obrazowanie kinetyczne, umożliwia m. in. automatyczny obrys wsierdzia oraz pomiar frakcji wyrzutowej w czasie rzeczywistym.
A-SMA – oprogramowanie do automatycznej segmentacyjnej analizy ilościowej ruchu ściany.
Free Angular M-mode (FAM) – M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym i z pamięci typu Cineloop z 3 kursorów (umożliwia ustawienie kursorów w dowolnym położeniu i pod dowolnym kątem). Pozwala to na jednoczesne wyświetlenie 3 obrazów w trybie M-mode w różnych położeniach w tej samej fazie czasowej, co ułatwia porównanie czasu skurczu szczytowego w różnych rejonach serca.
Auto Volume Measurement (AVM) – szybki automatyczny pomiar objętości w obrazowaniu 3D/4D
High Definition Extended Field of View (HDEFV) – precyzyjne obrazowanie panoramiczne o prakytcznie nieograniczonej długości.
12-bitowy przetwornik cyfrowy nowej generacji– zapewnia znacznie polepszoną rozdzielczość kontrastową, redukując artefakty za pomocą precyzyjnej kontroli fazy.
Multibeam Proccesing – przetwarzanie wielowiązkowe, oferujące wyjątkowo wysokie częstotliwości odświeżania w celu uzyskania optymalnej wydajności w badaniach wymagających dynamicznego obrazowania morfologii pacjenta.
Contrast Harmonic Echo – nowa generacja obrazowania z użyciem środków kontrastujących
o niskim i wysokim indeksie mechanicznym.
Aloka ProSound F75 została zaprojektowana zgodnie z filozofią EcoEcho!
System najlepiej określa angielskie słowo FIT
(pasujący, dobrze dobrany)

F jak finansowo opłacalny (wszechstronny, niezawodny i trwały, o gabarytach pozwalających na uniwersalne zastosowanie)
I jak inteligentnie ułatwiający pracę (elastyczna adaptacja do nawyków użytkownika, ergonomia, tworzenie raportów)
T jak trafne rozpoznanie (najwyższa wydajność i precyzja diagnostyczna we wszystkich aplikacjach klinicznych)

Najważniejsze cechy systemu:
• uniwersalna, cyfrowa platforma kliniczna nowej generacji;
elastografia w czasie rzeczywistym, pozwalająca obrazować różnice sztywności badanych struktu;
• pierwszy na rynku system, który łatwo przejmuje nawyki użytkownika i prowadzi go przez proces diagnostyczny, m.in. pozwala na zmniejszenie o 20% napięć mięśniowych (prowadzących do przewlekłych urazów) u osób wykonujących badania USG;
Compound Pulse Wave Generator Plus (CPWG+) – unikatowy generator złożonej fali kontrolujący jej amplitudę, pozwalający na precyzyjne pobudzenie przetworników piezoelektrycznych oraz pełną kontrolę częstotliwości pulsów;
ultraszybki 12-bitowy przetwornik cyfrowy zwiększający rozdzielczość kontrastową;
• doskonałe obrazowanie harmoniczne i rozszerzone harmoniczne (THE, ExPHD), z pełną separacją echa harmonicznego i wykorzystaniem różnorodnych elementów echa fundamentalnego oraz szeregu harmonicznego w celu osiągnięcia ostrego obrazu w każdych warunkach;
nowa generacja głowic matrycowych Compound Array Probes, wykonanych w unikatowej technologii hemisferycznej (HST+), gwarantującej precyzyjny obraz;
obrazowanie z projekcji skrzyżowanych Spatial Compound Imaging (SCI), pozwalające na eliminację większości szumów i artefaktów obrazu,
nowatorski tryb przetwarzania obrazu Adaptive Image Processing (AIP), poprawiający kontrasty tkankowe i ostrość konturów,
• automatyczna optymalizacja obrazu jednym przyciskiem Image Optimizer,
• gwarancja najwyższej rozdzielczości przez ogniskowanie wiązki w dwóch płaszczyznach wraz z precyzyjnym ogniskowaniem na poziomie pikseli,
• perfekcyjne obrazowanie i pomiary przepływów – doskonały Doppler Kolorowy, Power Doppler Kierunkowy, Doppler Pulsacyjny i Ciągły, Doppler Tkankowy, ale także charakterystyczny dla aparatów ALOKA precyzyjny tryb dopplerowski eFlow o zwiększonej czułości oraz rozdzielczości przestrzennej i czasowej,
• tryb M-mode anatomiczny do trzech niezależnych linii cięcia równocześnie,
• obrazowanie trójwymiarowe (3D/4D) zarówno w trybie Real-Time 3D (przy użyciu hemisferycznych głowic objętościowych), jak i w trybie statycznym Freehand 3D (przy użyciu głowic standardowych),
• rozbudowany moduł do badań z zastosowaniem środków kontrastowych,
eTracking – stworzony przez firmę ALOKA nowatorski tryb precyzyjnej oceny sztywności naczyń tętniczych oraz FMD – program oceny funkcji śródbłonka na podstawie pomiaru dylatacji naczyń zależnej od przepływu,
• automatyczny pomiar grubości kompleksu intima-media,
system archiwizacji danych – intuicyjny, funkcjonalny, o dużej pojemności.

Aloka ProSound F75 posiada certyfikat efektywności energetycznej „Green&Health”


Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Bądź pierwszym recenzentem “Aloka ProSound F75”

Zapytanie ofertowe

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *

 Zgoda na udostępnianie danych podmiotom trzecim

 Zgoda na przesyłanie informacji handlowej

 Zgoda na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych

(kliknij, by przeczytać pełne treści zgód oraz klauzulę informacyjną)