System RIS/PACS

System RIS/PACS to bezpieczny przepływ danych, integracja z systemami klinicznymi i administracyjnymi, struktura modułowa.

ris_pacs

RIS
Kompleksowe rozwiązania dla
Zakładów
Diagnostyki Obrazowej

W erze radiologii cyfrowej, stale wzrastających wymagań pacjentów i lekarzy, jak i coraz większej ilości danych, niezbędny jest tak zaprojektowany system obiegu informacji medycznych, by mógł zarządzać zarówno obrazami medycznymi (PACS) jak i dokumentacją medyczną pacjenta (RIS) w całym szpitalu.
Zoptymalizowana komunikacja pozwala na poprawienie jakości opieki nad pacjentem, jak również pozwalana skrócenie czasu diagnozy i pobytu pacjenta w placówce, co przekłada się na uzyskanie wymiernych korzyści ekonomicznych w placówce oraz na skuteczne spełnianie wymagań rynkowych.

Firma Miro takie rozwiązania zapewnia, stawiając na innowacyjne systemy informatyczne przeznaczone dla opieki zdrowotnej, cenionych i doświadczonych dostawców, zdobywając w ten sposób nieocenioną wiedzę i stopniowo rozszerzając swoją ofertę.

RIS – jest zaawansowanym systemem informatycznym pozwalającym na skuteczne zarządzanie danymi medycznymi pacjenta.

System dostosowuje się do specyficznej rzeczywistości każdej usługi, obejmując aktualnie znaczną liczbę specjalności. Pozwala na rejestrację każdej procedury, umożliwiając zebranie informacji odpowiedniej dla każdego typu czynności, oraz stworzenie właściwego raportu klinicznego. Możliwość integracji z systemami znajdującymi się w jego otoczeniu (od systemów informatycznych po urządzenia kliniczne) oraz rozległy zakres działania sprawiają, że RIS jest rozwiązaniem strukturalnym i przekrojowym, idealnym dla instytucji opieki zdrowotnej, które dążą do pełnej integracji kliniczno-administracyjnej informacji skoncentrowanej na pacjenta.

SPECJALNOŚCI:

 • Radiologia
 • Neuroradiologia
 • Medycyna nuklearna
 • Kardiologia
 • Gastroenterologia
 • Neurofizjologia
 • Okulistyka
 • Dermatologia
 • Psychiatria
 • Medycyna fizyczna i Rehabilitacja
 • Pneumonologia
 • Stomatologia


Funkcjonalność systemu dla pracowni radiologii klasycznej, tomografii
komputerowej, jak i rezonansu magnetycznego zapewnia między innymi:

 • intuicyjny terminarz obsługujący wszystkie pracownie
 • szybkie wyszukiwanie i rejestracje pacjentów
 • skierowanie do badania
 • sprawny obieg informacji i dokumentacji w ZDO
 • przyjmowanie elektronicznych zleceń z systemu szpitalnego
 • głosowe opisy badań
 • szybki i sprawny dostęp do wykonanych badań
 • elektroniczny rekord pacjenta
 • integrację z przeglądarką obrazów medycznych
 • moduł do opisywania badań
 • integrację z systemami HIS i PACS dla swobodnej wymiany informacji medycznych
 • raporty, statystyki i rozliczenia z NFZ
 • oszczędności energii dzięki zastosowaniu technologii wirtualizacji

PACS
Jedno rozwiązanie do zarządzania obrazami


Bezproblemowy i bezpieczny przepływ danych staje się coraz ważniejszy dla zapewnienia skutecznej działalności zarówno małych, jak i dużych jednostek medycznych. System PACS oferuje rozwiązanie, które jest dostosowywane do specyficznych potrzeb klienta, niezależnie od tego, czy potrzebuje on rozwiązania do
teleradiologii, czy też zarządzania obrazami w całej instytucji.
Obrazy są przesyłane na podstawie reguł zdefiniowanych przez użytkownika, odpowiednio do potrzeb oraz zawsze dostępne – za pośrednictwem połączenia internetowego lub sieci lokalnej .
PACS pozwala w pełni ucyfrowić i znacznie przyśpieszyć dostęp do bieżących i archiwalnych badań obrazowych.
Bezkonfliktowa współpraca z urządzeniami medycznym (TK, MRI, RTG, systemy planowania RT), duża elastyczność i skalowalność przy jednocześnie niskich kosztach zakupu, czynią z systemu PACS idealne rozwiązanie zarówno dla małych zakładów radiologicznych, jak i dużych jednostek.

Jedno rozwiązanie do archiwizacji- PACS


Zarządzanie archiwizacją w systemie PACS obsługuje większość aktualnie wykorzystywanych technologii archiwizacji, takich jak: RAID, NAS i SAN. Ponieważ rozwiązanie to jest skalowalne, można zacząć od niewielkiego archiwum i z czasem je powiększać.
Serwer może znajdować się w jednej lokalizacji centralnej lub może znajdować się w wielu lokalizacjach, co zwiększa bezpieczeństwo przechowywania wrażliwych danych medycznych.

Funkcje:

 • Archiwizowane mogą być obrazy w formacie DICOM, opisy oraz dane administracyjne.
 • System umożliwia pełne zarządzanie archiwum obrazów DICOM, organizowanie danych w zbiory według różnych kryteriów oraz współpracuje z różnymi źródłami danych medycznych (modalnościami) (CT, MRI, USG itp.)
 • Międzynarodowy format danych w archiwum obrazów to DICOM 3.0.
 • Dzięki automatycznej archiwizacji obrazów, system pozwala na zredukowanie kosztów obsługi.
 • Dzięki wykorzystaniu funkcji autorouting system „wie”, na które stacje diagnostyczne powinno zostać wysłane badanie z TK, MRI, RTG, co pozwala na ograniczenie czasu dokonywania diagnozy przez lekarza opisującego.
 • System PACS pozwala w dowolnym momencie na powiększenie pojemności archiwum poprzez podłączenie kolejnych zewnętrznych macierzy dyskowych wielu typów. Funkcja ta umożliwia zwiększenie liczby badań dostępnych online na serwerze.
 • System można uruchomić na wielu serwerach. Skalowalność systemu pozwala na uruchomienie go na wielu serwerach, co pozwala na zarządzanie obciążeniem generowanym przy transmisji obrazów z wielu urządzeń medycznych. Dzięki takiemu rozwiązaniu placówka może przyśpieszyć pracę całego systemu przy jednoczesnym zachowaniu szybkości transmisji obrazów w obrębie całego ZDO
 • Obrazy badań znajdujące się na płytach posiadanych przez pacjentów, które pochodzą z innych placówek, mogą być szybko i łatwo wprowadzone do archiwum.
 • System może współpracować z różnymi systemami zarządzania ruchem pacjentów dzięki powszechnym standardom medycznym.
 • System umożliwia integrację z systemem RIS i HIS w zakresie wymiany danych oraz tworzenia listy zleceń (tzw. DICOM Worklist).
 • Dzięki przeglądarce WWW, system umożliwia dystrybucję obrazów wszędzie tam gdzie sięga sieć Intranet a dzięki zastosowaniu technologii VPN umożliwia realizowanie teleradiologii.

RIS/PACS – podsumowanie


Jednolite środowisko – RIS/PACS


 • Jedno kompleksowe rozwiązanie dla całego zakładu radiologii i dla różnych specjalności
 • Łatwa integracja z szpitalnymi systemami różnych producentów.
 • Całkowicie zintegrowany przepływ pracy RIS/PACS
 • Możliwość przeglądania wyników diagnostycznych przez Internet
 • Skalowalne rozwiązania z możliwością dostosowania do szczególnych potrzeb i zasobów budżetowych
 • Zgodność z powszechnymi standardami (DICOM, HL7)
 • Obsługa środowisk rozproszonych, wirtualizacja.
 • Funkcjonalność i wydajność w połączeniu z oszczędnością czasu i pieniędzy.

TELERADIOLOGIA

Teleradiologia w tradycyjnym rozumieniu – to usługa telemedyczna, która obejmuje elektroniczny przesył obrazów radiologicznych z jednego miejsca geograficznego do innego w celu sporządzenia opisu badania obrazowego, jego interpretacji lub konsultacji. Rozwiązanie to pozwala na skuteczne zaradzenie trudnościom, wynikającym z niedoboru wykwalifikowanego personelu medycznego (w tym szczególnie lekarzy radiologów), zwłaszcza w mniejszych ośrodkach. Niestety, nie wszędzie w Polsce sieć internetowa pozwala na realne wykorzystanie teleradiologii w takim rozumieniu. Zaawansowane technologie obrazowania (CT, MRI) generują bardzo duże pliki danych, co niestety może utrudniać ich przesyłanie w niektóre miejsca, nawet w wersji skompresowanej.

Bariera ta znika dzięki wykorzystaniu rozwiązania firmy TeraRecon. W systemie TeraRecon wykorzystywana jest technologia zdalnego dostępu do badań, które są zarchiwizowane w placówce, bez potrzeby ich przesyłania w całości na stację opisową. Dzięki zaawansowanej technologii szyfrowania, system pozwala na uzyskanie wysokiego bezpieczeństwa transferu danych, porównywalnego do stosowanego w bankach internetowych.

System, oferowany przez MIRO Sp. z o.o. na bazie rozwiązań TeraRecon, przeznaczony jest bądź dla jednostek bezpośrednio dysponujących sprzętem diagnostycznym, a nie mających zatrudnionego na stałe wystarczającego zespołu radiologów, bądź też dla instytucji, organizujących świadczenie usług w zakresie fachowej oceny badań obrazowych na rzecz takich jednostek. Może też być wykorzystywany czasowo zamiast zatrudniania radiologów na dyżury stacjonarne.

INTEGRACJA Z SIECIAMI SZPITALNYMI

Rozwiązanie może być zintegrowane z systemem PACS instytucji opieki zdrowotnej oraz z innymi istniejącymi systemami informatycznymi. Poprzez moduł teleradiologiczny, informacja dotycząca badania, obrazy i raporty są gromadzone w jednym miejscu, a dzięki algorytmom optymalizacji komunikacji, następuje właściwa wymiana informacji pomiędzy instytucją zlecającą oraz świadczącą usługę.
Platforma teleradiologiczna pozwala również na podpisywanie elektroniczne badań, jak również na przechowywanie archiwalnych opisów pacjentów, co jest kluczowym zagadnieniem przy świadczeniu usług teleradiologicznych. Systemy mogą być zintegrowane bezpośrednio z systemami RIS, co pozwala na pełną automatyzację procesu, zmniejszenie liczby pomyłek.
System wysyła powiadomienie umożliwiając w ten sposób ułatwione zarządzanie przepływem faktur i rozliczeń. W którymkolwiek momencie, administrator systemu może przeanalizować ilość badań, ich stan, długość czasów odpowiedzi i obciążenie pracą, mogąc stosować filtry według instytucji i/lub lekarza w łatwy i szybki sposób. Wszystkie operacje mogą być poddane audytowi pozwalając tym samym na monitorowanie planu pracy i jakości świadczonych usług. Pozwala to na uzyskanie wyższej efektywności ekonomicznej z zainstalowania tak dopasowanego systemu teleradiologicznego.

SZEROKIE MOŻLIWOŚCI ROZWOJOWE

Teleradiologia nieustannie rozwija się, korzystając z wyjątkowo dynamicznego rozwoju sieci internetowych oraz telefonii komórkowej wraz z technikami transmisji danych na odległość. Kieszonkowe komputery PDA (Personal Digital Assistants, czyli palmtopy) oraz nowe technologie telefonii komórkowej (GSM 3-ciej generacji) umożliwiają bezprzewodową transmisję dużej ilości danych. Dzięki dzisiejszym technologiom można będzie za niedługo tworzyć bezprzewodowe sieci teleradiologiczne odpowiadające uznanym standardom.
Najnowsza wersja systemu TeraRecon pozwala już na podgląd obrazów diagnostycznych i dokonywanie na nich podstawowych operacji za pośrednictwem iPhona i tabletów komputerowych. Dziś jeszcze nie dysponują one rozdzielczością wystarczającą do podejmowania ostatecznych decyzji diagnostycznych, ale tempo postępu technicznego już niedługo może nas zaskoczyć.
Teleradiologia drugiej generacji, w której miejsce pobytu radiologa nie ma wpływu na przebieg procesu diagnostyczno-terapeutycznego, z pewnością podniesie już i tak wysoką efektywność teleradiologii i całej telemedycyny, zarówno z punktu widzenia korzyści klinicznych, jak i ekonomicznych.
Kolejnym kierunkiem rozwoju rozwiązań teleradiologicznych, oferowanych przez firmę MIRO Sp. z o.o. jest tzw. Chmura (Cloud Computing), czyli udostępnianie indywidualnym lekarzom i placówkom zasobów archiwizacyjnych, hardware’owych i software’owych własnego serwera, wynajmowanych na określony okres czasu lub na określone liczby badań.
 

 

 UWAGA:

28 kwietnia 2011 r. została podpisana "Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia".

Rozdz. 1, art. 1: Ustawa określa organizację i zasady działnia systemu informacji w ochronie zdrowia, zwanego dalej "systemem informacji". W systemie informacji przetwarzane są dane niezbędne do prowadzenia polityki zdrowotnej państwa, podnoszenia jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej oraz finansowania zadań z zakresu ochrony zdrowia.

Art. 56, pkt. 1 Do dnia 31 lipca 2014 r. dokumentacja medyczna może być prowadzona w postaci papierowej lub elektronicznej.

Art. 58: Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., z wyjątkiem art. 7 ust.1 pkt. 3 i 4, art.11 oraz art. 50 pkt. 1, które wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2014r.

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Bądź pierwszym recenzentem “System RIS/PACS”

Zapytanie ofertowe

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *

 Zgoda na udostępnianie danych podmiotom trzecim

 Zgoda na przesyłanie informacji handlowej

 Zgoda na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych

(kliknij, by przeczytać pełne treści zgód oraz klauzulę informacyjną)