TeraRecon – przetwarzanie danych obrazowych

Najwyższa technologia, ergonomia i wszechstronne możliwości

94dc43432ddd1931ce9d310caa7cab19
94dc43432ddd1931ce9d310caa7cab1949e271d674eb8741a4fe0f5b8a7da9104f25eb6c94113c7cc83266d2c133440285eda89a7cee35d688f794f1bfb4b249cffb3d0c864cff31ddaa0f00a29f44fadd05a632a0f0abb29b25441edbd1178efd7b71320180620cace4cccdebc54ebf276c4042d459762fb6a2398b7d64f125fa6ee9b81dbf091dc03c168c5caf9af53d4d9e21265861e80cb900d3ac7fcfbe4c702b5b27f2ae1b0601335d7b2937c5b2916a30bd8106049f283c532dd72219

TeraRecon to, w pełni uniwersalna stacja robocza najwyższej klasy. Zabierz ze sobą stację roboczą Twojego szpitala wszędzie tam, gdzie sięga Internet.

System Aquarius™ produkcji firmy TeraRecon stanowi unikalne, nowoczesne i łatwe w użyciu narzędzie przetwarzania danych obrazowych, pochodzących z aparatów diagnostycznych wszystkich producentów, udostępniających obrazy w standardzie DICOM. Obecnie system został wzbogacony o nowy interfejs użytkowinika Intuition, jeszcze bardziej ułatwiający pracę i pomagający jeszcze lepiej skupić się na istotnej treści diagnostycznej obrazu.

Możliwe konfiguracje systemu:

 • Dedykowana stacja robocza wraz z dobranymi do potrzeb klienta aplikacjami diagnostycznymi,
 • Serwer obrazowy o pojemności dyskowej do 2,1 TB i pamięci obrazowej do 16 GB (możliwość równoczesnego przetwarzania zbiorów do 27 200 obrazów łącznie!). Jednocześnie może być podłączonych do serwera wielu użytkowników, korzystających z komputerów osobistych bez konieczności instalowania na nich dodatkowego oprogramowania. Serwer ma standartowo zainstalowane wszystkie dostępne aplikacje diagnostyczne.

System AQUARIUS™ to:

 • Znakomity system przetwarzania danych obrazowych o ogromnej mocy obliczeniowej i pojemności pamięci, bardzo wysokiej wydajności diagnostycznej, ergonomii i intuicyjnej obsłudze;
 • Uniwersalność – Aquarius™ współpracuje z każdym rodzajem cyfrowego sprzętu diagnostyki obrazowej, od każdego producenta. Nie stwarza ograniczeń stawianych zazwyczaj przez producentów sprzętu, dedykujących swoje stacje do współpracy z własnymi produktami;
 • Mobilność – możliwość pracy nad opisywaniem badań z wykorzystaniem pełnej mocy obliczeniowej systemu w dowolnym miejscu, w którym dostępne jest dostatecznie szybkie łącze sieciowe;
 • Sprawność pracy – serwer preprocessingowy i system predefiniowanych procedur manipulacji obrazem eliminują mozolne, rutynowe czynności;
 • Szybkość działania także w trybie zdalnym – serwer systemu AquariusNET przejmuje na siebie całą pracę obliczeniową, a moduł sieciowy AquariusGATE optymalizuje przesyłanie danych;
 • Elastyczność, łatwa dostępność dla wielu użytkowników, a jednocześnie niższe koszty stanowisk do opisu badań. Podłączenie kolejnego komputera osobistego do systemu nie wymaga zakupu odrębnej licencji na oprogramowanie;
 • Zautomatyzowane wstępne przetwarzanie danych, oszczędzające czas pracy wykwalifikowanego personelu;
 • Łatwość uzyskania konsultacji bardziej doświadczonych diagnostów za pośrednictwem sieci,
 • Połączenia telekonferencyjne i sesje edukacyjne,
 • Pełna integracja danych obrazowych z zakładu diagnostycznego w jednym systemie,
 • Możliwość kontroli – nawet zdalnej – przez kierownika placówki diagnostycznej aktualnie wykonywanych i opisywanych w placówce badań,
 • Bezpieczeństwo przesyłania danych – dane w pakietach są kodowane i niedostępne dla osób postronnych,
 • Bezpieczeństwo przechowywania danych – serwer jest dobrze zabezpieczony przed utratą danych. Wszystkie serwery wyposażone są w równoległe, bliźniacze układy zasilające, na życzenie klienta firma TeraRecon instaluje bliźniacze jednostki pamięci.

Aplikacje diagnostyczne systemu AQUARIUS™

Dotyczą przede wszystkim (ale nie tylko) przetwarzania danych trójwymiarowej tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Są to:

 • Volume Rendering: prezentacje zbioru danych objętościowych w postaci rekonstrukcji przestrzennych, powierzchniowych i wielopłaszczyznowych;
 • Vascular Analysis: uwidocznienie naczyń w prezentacji trójwymiarowej wraz z zaawansowanymi i wysoce zautomatyzowanymi pomiarami;
 • Time Volume Analysis (TVA): analiza zmian objętości w czasie na podstawie badań wielofazowych, przede wszystkim do oceny funkcji mięśnia sercowego;
 • Time Density Analysis (TDA): narzędzie oceny perfuzji tkanek w wielofazowych badaniach kontrastowych;
 • Flythrough: wirtualna endoskopia do oceny światła dróg oddechowych, jelit i naczyń;
 • Segmentation Analysis and Tracking (SAT): program do monitorowania zmian objętości struktur, np. guzów nowotworowych w kolejnych badaniach;
 • Calcium Scoring – powszechnie uznana metoda oceny stopnia zaawansowania miażdżycy naczyń wieńcowych;
 • Pomiary – ponadto, w systemie Aquarius™ możliwe są wszystkie typowe pomiary na obrazach takie jak odległości, pola, kąty itp.

Trzeba nadmienić, że system pozwala również na przetwarzanie i przechowywanie obrazów pochodzących ze wszelkich innych urządzeń diagnostycznych, pracujących w systemie DICOM, takich jak PET, gamma-kamery, rentgeny cyfrowe czy ultrasonografy. Możliwe jest też nakładanie obrazów uzyskanych różnymi technikami oraz zaawansowane rekonstrukcje stomatologiczne.

Najwyższa technologia, ergonomia i wszechstronne możliwości

Zarówno stacja robocza, jak i serwer, są wyposażone w nadzwyczajnej mocy procesor danych obrazowych VolumePro. Inne istotne elementy systemu to AquariusAPS – serwer dokonujący wstępnej obróbki danych oraz AquariusGATE, czyli zaawansowany układ pakietowania danych, pozwalający na osiągnięcie niespotykanej szybkości przesyłu zbiorów obrazowych w sieci.

Szczególną cechą systemu Aquarius™, pracującego w trybie serwera, jest możliwość jednoczesnej pracy w systemie wielu użytkowników za pośrednictwem ich komputerów osobistych. Komputery te nie muszą mieć specjalnego oprogramowania ani dedykowanego łącza; wystarczy znajomość hasła dostępu i zapewnienie dostatecznie szybkiego połączenia szpitalną albo publiczną siecią internetową.

Użytkownik podłączony do systemu (tzw. Thin Client) korzysta z tego samego interfejsu, jak gdyby pracował na dedykowanej stacji roboczej. Wszystkie operacje obliczeniowe są dokonywane na serwerze, a komputer użytkownika tylko wysyła polecenia i odbiera wyniki dostarczane przez serwer. Pozwala to na osiągnięcie ogromnej szybkości działania i uniknięcie konieczności przesyłania bardzo duzych zbiorów danych, jak również mozolnego wprowadzania ewentualnych przyszłych usprawnień programowych na komputer osobisty. Działając w systemie Aquarius™, użytkownik może wykonać, zarchiwizować i wydrukować lub przesłać opis badania wraz z załączonymi wybranymi obrazami, jak również zapisać wybrane obrazy w formacie zgodnym z systemem Windows. Dodatkowa zaletą modułu archiwizacji obrazów jest możliwość zapamiętania poszczególnych etapów toku przetwarzania danych, pozwalająca na późniejszą reasumpcję tego procesu

Praca w systemie Aquarius™ jest w najwyższym stopniu ergonomiczna. Między innymi dzięki zastosowaniu modułu preprocessingu AquariusAPS wyeliminowano mozolne czynności związane np. z wyborem obszaru zainteresowania czy określeniem przebiegu naczynia podlegającego pomiarom. Wszystkie tego typu operacje dokonywane są „jednym kliknięciem” lub nawet w trybie całkowicie automatycznym w trakcie przesyłania danych z urządzenia diagnostycznego do pamięci serwera obrazowego. Serwer preprocessingowy AquariusAPS wykonuje automatycznie wiele czynności całkowicie niewykonalnych na większości innych stacji roboczych, jak np. całkowite usunięcie obrazu kości z trójwymiarowych rekonstrukcji naczyniowych lub automatyczne wyświetlenie nazw poszczególnych naczyń w podobnie „oczyszczonym” z mięśnia obrazie tętnic wieńcowych. Jednocześnie, operator nie staje się niewolnikiem automatyki, mając w każdej chwili możliwość ręcznej korekty działania programu.

Dodatkowe usprawnienie stanowi zespół z góry zdefiniowanych wieloetapowych protokołów przetwarzania danych dla poszczególnych aplikacji klinicznych. Dzięki nim system wykonuje automatycznie większość rutynowych manipulacji przestrzennych, a użytkownik tylko ewentualnie koryguje wyniki na poszczególnych etapach w celu lepszego uwidocznienia interesujących go szczegółów. Protokoły zawierają w sobie także parametry prezentacji trójwymiarowej, zoptymalizowane pod kątem konkretnego zastosowania. Poza protokołami dostarczonymi przez producenta, użytkownik systemu może definiować i zapamiętywać własne protokoły przetwarzania.

Inną zaawansowaną opcją sieciową systemu Aquarius™ jest możliwość porozumiewania się użytkowników, dzięki której jeden „Thin Client” może – za zgodą drugiego – otworzyć i modyfikować zawartość otwartego na jego komputerze okna. Ponadto, uzyskane wyniki mogą zostać udostępnione odbiorcy pracującemu w sieci Internet bez konieczności instalowania przez niego specjalnego oprogramowania – wystarczy podanie hasła i adresu sieciowego, pod którym znajdują się określone dane wynikowe. Stwarza to znakomite warunki do zdalnej konsultacji i zdalnego nauczania.

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Bądź pierwszym recenzentem “TeraRecon – przetwarzanie danych obrazowych”

Zapytanie ofertowe

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *

 Zgoda na udostępnianie danych podmiotom trzecim

 Zgoda na przesyłanie informacji handlowej

 Zgoda na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych

(kliknij, by przeczytać pełne treści zgód oraz klauzulę informacyjną)