Przełomowa innowacja w elastografii…

MIRO. SonicTouch czyli nowy impuls w elastografii.

Nowe podejście do elastografii proponuje firma Supersonic Imagine z Francji reprezentowana w Polsce przez firmę MIRO. Na bazie nowoczesnej architektury aparatu USG, o niezwykłej szybkości obrazowania, powstała technologia SonicTouch™, wytwarzającą w tkankach fale poprzeczne (Shear Wave), prostopadłe do fali ultradźwiękowej, oraz technika Ultrafast™ Imaging, której nadzwyczajna szybkość odświeżania obrazu pozwala na pomiar prędkości propagacji fali poprzecznej. Prędkość ta jest proporcjonalna do modułu Younga i pozwala na zobrazowanie elastyczności znacznego obszaru w postaci mapy kolorowej, nałożonej na obraz tkanek.

Elastografia będąca badaniem sztywności tkanek jest jednym z najbardziej obiecujących kierunków rozwoju diagnostyki USG.

Jest przedłużeniem badania palpacyjnego, pozwalającego np. na wykrycie guzków w sutkach i innych narządach powierzchownych lub na ogólną ocenę spoistości narządu, np. wątroby.
Większość metod elastografii opiera się na rytmicznym ucisku tkanek głowicą obrazującą. Aparat USG automatycznie mierzy odkształcenie tkanek i na tej podstawie sporządza kolorową mapę elastyczności. Metoda taka pozwala na względne porównanie sztywności obszarów bez wyznaczenia wartości bezwzględnych, jej rozdzielczość jest niska i spada wraz z głębokością obrazowania. Dlatego właśnie rozwiązanie proponowane przez firmę MIRO jest dziś w elastografii tak nowatorskie.
Trudno przecenić zalety tej metody:

  •  niezależność wyników od wprawy operatora, od siły nacisku i jego tempa, obiektywizm i powtarzalność badania
  • wysoka rozdzielczość przestrzenna, różnicowanie wewnętrznej struktury zmian ogniskowych (określenie obszarów martwicy lub guzków satelitarnych, precyzyjne kierowanie biopsji)
  • obiektywny pomiar modułu Younga, pozwalający też na ocenę zmian miąższowych, np. w wątrobie lub nerce
  • wiarygodne różnicowanie torbieli
  • obrazowanie w czasie rzeczywistym

Aparat Aixplorer™, realizujący elastografię fali poprzecznej (SWE), jest także znakomitym aparatem USG w trybie B i trybach Dopplerowskich. Może być wyposażony w głowicę liniową do diagnostyki małych narządów, konweksową do jamy brzusznej oraz endokawitarną do badań waginalnych i rektalnych. Najnowszym osiągnięciem jest liniowa głowica wolumetryczna, obrazująca techniką 3D z rekonstrukcją wielopłaszczyznową, włącznie z przestrzennym obrazem elastyczności.
Przydatność metody SWE została potwierdzona licznymi badaniami. Badanie na próbie 1000 pacjentek wykazało wartość SWE w różnicowaniu zmian ogniskowych w sutkach. Ostatnio opublikowano wyniki badań gruczołu krokowego, w których osiągnięto czułość i swoistość znacznie przewyższającą wszystkie dotychczas stosowane metody.