Szkolenia akredytacyje SEPTK

Firma Miro, podobnie jak w poprzedniach latach, tak i w tym roku prężnie wspiera SEKCJĘ ECHOKARDIOGRAFII Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego podczas obowiązkowych akredytacyjnych warsztatów. Więcej informacji na stronie www.echo.ptkardio.pl

Serdecznie zapraszamy w imieniu Pani Prof. dr hab. med. Edyty Płońskiej-Gościniak (w załaczeniu foto z warsztatów w Krakowie)