Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu otrzymał dwa aparaty!

Aparaty ultrasonograficzne zostały przekazane Klinice Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Zawodowego, mieszczącej się w Szpitalu Klinicznym przy ulicy Borowskiej we Wrocławiu, w dniu dzisiejszym tj. 9 października 2013 r. podczas konferencji prasowej. Po zakończeniu konferencji zaproszeni goście mogli się poddać bezpłatnym badaniom ultrasonograficznym.

Będą służyć pacjentom i mieszkańcom miasta chorym na nadciśnienie tętnicze, choroby układu krążenia, choroby tarczycy i inne choroby cywilizacyjne.

Choroby układu krążenia stanowią wiodącą przyczynę zgonów w Polsce i na świecie, zarówno w populacji kobiet jak i mężczyzn. Dane Światowej Organizacji Zdrowia pokazują, że śmiertelność sercowo-naczyniowa stanowi około 30% wszystkich zgonów. Spośród chorób układu krążenia nadciśnienie tętnicze, obok choroby niedokrwiennej serca i chorób naczyniowych mózgu, jest główną przyczyną śmiertelności. Dwa nowoczesne ultrasonografy, wyposażone w opcję badania serca, naczyń krwionośnych i jamy brzusznej, pozwolą na kompleksową, nieinwazyjną ocenę diagnostyczną chorych z nadciśnieniem tętniczym, co bardzo korzystnie wpłynie, a wręcz poprawi standard naszego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego wśród chorych z nadciśnieniem tętniczym – mówi Prof. Dr hab. Grzegorz Mazur, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Wratislavia-Bio przeznaczyła na zakup urządzeń 200 000 zł, a Grzegorz Ślak zdecydował się dołożyć pozostałe 100 000 zł.

Będąc prezesem spółek Wratislavia-Bio i Akwawit-Polmos jestem blisko związany z Wrocławiem. To miejsce, w którym robię biznes, obie firmy płacą tu podatki i z tego regionu pochodzi większość naszych pracowników. Obecnie mieszkam w Warszawie, ale nigdy nie zapomniałem o Wrocławiu, tutaj są moje korzenie i stąd się wywodzę. Dlatego uważam, że niezwykle ważne jest wspieranie wszelkich inicjatyw poprawiających jakość życia lokalnej społeczności. Zakup sprzętu do Szpitala sprawił mi dużą radość i satysfakcję – mówi Grzegorz Ślak, prezes Wratislavia-Bio.

Cechą stanowiąca o wyjątkowości urządzeń zakupionych dla wrocławskiej Kliniki jest funkcja eTRACKING – system automatycznego badania elastyczności naczyń. Dzięki niemu diagnostyk zostanie zaalarmowany o możliwości pojawienia się miażdżycy. Ta unikalna funkcja umożliwiająca wcześniejsze wykrycie choroby i możliwe będzie podjęcie leczenia na bardzo wczesnym etapie.

Dodatkowe informacje:
O Aloce:
Japońska firma Aloka, jako pierwsza na świecie wprowadziła w 1960 r. na rynek pierwszy ultrasonograf. Fakt ten dla diagnostyki medycznej był tym, czym dla świata wynalezienie żarówki czy maszyny parowej. Aloka jako pionier w ultrasonografii uznawana jest za jednego z najlepszych producentów sprzętu USG. Dla pacjenta oznacza to, że ewentualne zmiany badanych narządów będą mogły być wykryte wcześniej niż na standardowym sprzęcie o gorszych parametrach. Aloka ProSound Alpha 6 to sprzęt do badań naczyniowych i kardiologicznych. Zalety modelu poznało i doceniło już na świecie wielu lekarzy, którzy dzięki niemu mogą ratować zdrowie tysięcy pacjentów. Pewnie dlatego Alpha 6 jest najlepiej sprzedającym się systemem ultrasonograficznym od momentu wprowadzenia na rynek.

Wratislavia-Bio Sp. z o. o. została utworzona w 2005 roku. Z końcem 2007 roku nastąpił rozruch technologiczny wytwórni, na którą składają się sekcje rafinacji oleju, transestryfikacji oraz rafinacji gliceryny. Posiada bazę magazynową o łącznej pojemności 8.500 m3 dla wyrobów gotowych oraz 9.000 m3 dla surowców. Roczne zdolności produkcji to: 150 tysięcy ton estrów metylowych – biokomponentu do oleju napędowego i 10 tys. ton gliceryny farmaceutycznej. Spółka posiada również instalację do produkcji bioetanolu, czyli biokomponentu do benzyn o mocach na poziomie 60 tys. ton rocznie. Dzięki temu jest kompleksowym producentem biopaliw. Na terenie bazy magazynowej znajduje się terminal kolejowy oraz samochodowy. Wytwórnia jest największą tego typu instalacją w Polsce i jedną z największych w Europie.