Uroczystość 80-lecia urodzin na Warszawskim UM

11 czerwca 2011 w Sali Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, odbyła się uroczysta sesja naukowa pod patronatem Jego Magnificencji Rektora WUM Prof. dr hab. med. Marka Krawczyka poświęcona warszawskiej szkole fizjopatologii oddychania z okazji 80-lecia urodzin prof. Janusza Kowalskiego, Doc. Leszka Radwana oraz dr med. Jerzego Walczaka.

Firma Miro, przedstawiciel Jaeger (obecnie CareFusion) Szanownym Jubilatom życzy wszystkiego najlepszego, przede wszystkim zdrowia oraz dalszej radości życia.

Organizatorem był Warszawsko-Otwocki Oddział Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc.

www.ptchp.home.pl