Uroczystość w Wielkopolskim Specjalistycznym Szpitalu Chorób Płuc i Gruźlicy

Dnia 17 maja 2011 r. w Wielkopolskim Specjalistycznym Szpitalu Chorób Płuc i Gruźlicy w Chodzieży odbyło się uroczyste spotkanie z udziałem wielu znakomitych osobistości, w tym przedstawicieli firmy Miro, związane z zakończeniem etapu inwestycyjnego na renowację i wyposażenie Oddziału Pulmonologicznego z Rehabilitacją.
Na zakup aparatury medycznej, Szpital pozyskał środki z Projektu "Zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do podniesienia jakości usług medycznych dla Wielkopolskiego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Chodzieży" nr UDA-RPWP.05.03.00-30-032/09-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Priorytetu V "Infrastruktura dla kapitału ludkiego" Działania 5.3 "Poprawa warunków funkcjonowania ochrony zdrowia w województwie" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Życzymy Pani Dyrektor i całemu Zespołowi dalszych udanych inwestycji.