Wakacyjne warsztaty echokardiograficzne – podziękowania

Firma Miro składa serdecznie podziękowania kierownikowi naukowemu Pani Prof. dr hab. med. Edycie Płońskiej-Gościniak oraz całemu zespołowi ekspertów w osobach: Prof. dr hab. med. Marii Dudziak, dr med. Andrzejowi Koprowskiemu oraz dr med. Marcinowi Fijałkowskiemu za nieoceniony wkład merytoryczny włożony w przygotowanie „Wakacyjnych warsztatów echokardiograficznych”, które odbyły się w dniu 6.08.2011r. w Gdańsku.

Serdecznie podziękowania Dyrekcji Pomorskich Centrów Kardiologicznych S.A. w szczególności Pani mgr Agnieszce Tokarskiej oraz Panu Andrzejowi Targońskiemu, za wsparcie organizacyjne i udostępnienie siedziby PCK SA mieszczącej się przy ul. Piekarniczej 12 w Gdańsku.

Podziękowania również dla lekarzy/uczestników „Wakacyjnych warsztatów echokardiograficznych” za nieustający zapał do podnoszenia swoich kwalifikacji i poświecony wakacyjny czas.

Mamy nadzieję iż zaproponowana formuła szkolenia zagości na stałe w kalendarzu szkoleń firmy Miro –USGtrener – projekt szkoleń dla klientów Miro.

Szkolenie odbyło się w ramach programu dla klientów VIP firmy Miro – „Punkt referencyjny Miro Sp. z o.o.” do grona, których dołączyły Pomorskie Centra Kardiologiczne S.A.