Wakacyjne warsztaty echokardiograficzne

Firma Miro serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na jednodniowe  "Wakacyjne warsztaty echokardiograficzne" w terminie 6.08.2011r. pod kierownictwem naukowym Prof. dr hab. med. Edyty Płońskiej-Gościaniak, Klinika Kardiologii PUM

Warsztaty odbędą się w siedzibie Pomorskich Centr Kardiologicznych w Gdańsku.

Liczba miejsc ograniczona (10 uczestników) – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA:)

 

Wakacyjne Warsztaty Echokardiograficzne 2011
Gdańsk, 6 sierpnia 2011
Pomorskie Centra Kardiologiczne
Kierownictwo Naukowe: prof. dr hab. med. Edyta Płońska-Gościniak, Klinika Kardiologii PUM
Eksperci: prof. dr hab. med. Edyta Płońska-Gościniak, prof. dr hab. med. Maria Dudziak, dr med. Andrzej Koprowski, dr med. Marcin Fijałkowski

Warsztatom przyznano 15 punktów akredytacyjnych Sekcji Echokardiografii PTK

 

9.50-10.00 Omówienie roli Wakacyjnych Warsztatów Echokardiograficznych 2011 prof. E. Płońska
10.00- 11.30 Seminarium. Echokardiografia w ocenie najczęstszych chorób układu krążenia (standardy SE/EAE/ACC: podstawy, normy, trudności terapeutyczne): stenoza aortalna, nadciśnienie tętnicze, niedomykalność mitralna, choroba wieńcowa. prof. E. Płońska, prof. M. Dudziak
11.30-13.00 Badanie chorych z możliwością podziału na grupy według zaawansowania. Eksperci.
13.00 – 13.30 Obiad
13.30-15.00 Badanie chorych z możliwością podziału na grupy według zaawansowania. Eksperci.
15.00 -16.00 Seminarium. Echokardiografia w praktyce klinicznej – przypadki do konsultacji . prof. E. Płońska, prof. M. Dudziak
16.00-17.00 Dyskusja, podsumowanie prof. E. Płońska, prof. M. Dudziak, dr A. Koprowski, dr M. Fijałkowski.
 

Badanie chorych wyłączenie na aparatach firmy Aloka.

 

Serdecznie zaproszamy!