Wiosenne warsztaty echokardiograficzne

W minioną, wiosenną sobotę firma Miro Sp. z o.o. wraz z Wielkopolskim Specjalistycznym Szpitalem Chorób Płuc i Gruźlicy w Chodzieży  organizowała "Wiosenne warsztaty echokardiograficzne"

Warsztaty odbyły się pod kierownictwem naukowym Prof. dr hab. med. Edyty Płońskiej-Gościniak. Panią Profesor wspierała grupa ekspertów dr n. med. Iwona Świątkiewicz (Bydgoszcz), dr n. med. Barbara Larysz (Szczecin), dr hab. med. Andrzej Minczykowski (Poznań)

Warsztaty poświęcone były "Standardowm ECHO 2012" i obejmowały zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną. Część praktyczna odbyła się wyłącznie na aparatach Aloka ProSound Alpha 7 i Alpha 6.

Grupa szkoleniowa liczyła tylko 12 osób, co sprzyjało bezpośredniemu kontaktowi z ekspertami. Uczestnicy otrzymali książki "Kompendium echo" pod redakcją Prof. Edyty Płońskiej-Gościniak oraz dyplomy z 15 punktami akredytacyjnymi Sekcji Echokardiografii PTK.

Firma Miro składa serdeczne podziękowania Dyrekcji Wielkopolskiego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Chodzieży  Pani Bożenie Sokołowskiej i Panu Tomaszowi Przysieckiemu, za udostępnienie profesjonalnych pomieszczeń, za profesjonalną obsługę personelu oraz nieocenioną pomoc w doborze pacjentów.

Wielkopolski Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy w Chodzieży od 2010 roku jest "Punktem referencyjnym firmy Miro", z czego jesteśmy niezwykle dumni!

Przy okazji podkreślamy iż jest to kolejny, udany projekt szkoleniowy jaki udało się wspólnie zrealizować.

Więcej informacji o Szpitalu:www.szpital-pluc.pl