XI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

W 2012 roku zapraszamy całą polską społeczność ultrasonograficzną do Olsztyna, na XI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Zjazdem tym kończymy 30 lat zorganizowanej działalności naszego Towarzystwa na rzecz rozwoju i budowania w Polsce profesjonalnej ultrasonografii.

Czas wiosenny, uroki pięknego Olsztyna oraz Warmii i Mazur i wzajemne przebywanie w gronie kolegów i przyjaciół z pewnością będą sprzyjać dobrej atmosferze zjazdowej, tak podczas obrad, jak i podczas spotkań towarzyskich. Na Zjeździe Olsztyńskim, z pewnymi korektami, chcemy powtórzyć formułę naukową Zjazdu Krakowskiego, która się sprawdziła i pozwoliła we właściwych proporcjach zaprezentować postępy w ultrasonografii, wysłuchać ekspertów i mistrzów, utrwalać wiedzę podczas sesji naukowych i szkoleniowych oraz zapoznać się z postępami w aparaturze ultrasonograficznej.

Wyjątkowym wydarzeniem będą sesje naukowe poświęcone ultrasonografii dla lekarzy weterynarii. Inicjatywa, będąca owocem dobrej współpracy PTU z Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, podjęta przez Komitet Organizacyjny Zjazdu, wzbogaci program naukowy i pozwoli na nawiązanie kontaktów zawodowych w obu środowiskach.

Zjazd Olsztyński będzie z pewnością dobrą okazją do wielu miłych spotkań, dyskusji merytorycznych i towarzyskich oraz przebywania w przyjacielskiej atmosferze osób ciągle zafascynowanych ultrasonografią. Obecność na Zjeździe Olsztyńskim będzie również potwierdzeniem z Państwa strony poparcia dla celów działalności Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Wyrażamy nadzieję, że wszyscy, którym zależy na własnym rozwoju ultrasonograficznym, będą obecni w Olsztynie w dniach 31 maja – 2 czerwca 2012 roku.

Wszyscy Państwo jesteście oczekiwanymi Gośćmi.

Z koleżeńskimi pozdrowieniami
w imieniu Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

Przewodniczący Zarządu Głównego
prof. Wiesław Jakubowski

oraz

Współprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego XI Zjazdu PTU
dr Janusz Hosaja i dr Józef Kozak

ZAPRASZAMY NA STRONĘ ZJAZDU: www.ptu2012.pl