XIV Poznańskie Dni Medycyny Perinatalnej

MIRO, tym razem w Poznaniu.

Masz do nas pytania, chcesz zapoznać się z naszą ofertą – zapraszamy na nasze stoisko:)

 

Koleżanki i Koledzy,
Drodzy Przyjaciele

Po raz kolejny, już czternasty, zapraszamy do Poznania na Poznańskie
Dni Medycyny Perinatalnej tym razem poświęcone problemom endokrynologicznym
w życiu kobiet. Dokładne poznanie fizjologicznych relacji zachodzących w układzie hormonalnym umożliwia zrozumienie etiopatofizjologii zaburzeń endokrynnych występujcych u kobiet. Wyzwania współczesnej ginekologii i położnictwie odnoszą się zarówno do diagnostyki, jak i leczenia zaburzeń hormonalnych dziewcząt w wieku okołopokwitaniowym, kobiet w wieku rozrodczym, premenopauzalnym
i pomenopauzalnym.
Szczególnie istotne znaczenie ma prawidłowe postępowanie w przypadku zaburzeń hormonalnych występujących u kobiet w ciąży, ponieważ zaburzenia te mogą mieć wpływ zarówno namatkę, jak i na płód.
Tradycyjnie w naszej konferencji udziałwezmą wybitni wykładowcy z Europy i Stanów Zjednoczonych. Stworzy to możliwości nawiązania kontaktów naukowych oraz przedyskutowania wielu aktualnych problemów endokrynologicznych w medycynie perinatalnej.
Mamy nadzieję, że czas spędzony w Poznaniu, stolicy Wielkopolski, pozostanie
w Państwa pamięci jako znaczące przeżycie edukacyjne i naukowe.
Do zobaczenia w Poznaniu!
W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Grzegorz H. Bręborowicz
Błażej Męczekalski

 

Szczegóły: www.ptmp.pl lub www.endoginekol.ump.edu.pl